Tại sao nhiều người học giỏi ngoại ngữ?

Tuổi tác, đôi tai nhạy cảm với âm thanh, mô hình giáo dục là những lý do khiến một số người có khả năng học … Đọc tiếp Tại sao nhiều người học giỏi ngoại ngữ?