Tin học lớp 1

Mở chương trình Paint Vẽ hình cơ bản và tô màu trong Paint Vẽ đoạn thẳng, hình tròn, hình vuông Sao chép hình ảnh Vẽ … Đọc tiếp Tin học lớp 1