Triết lý sống và làm việc

Cần, kiệm, liêm, chính
Cần, kiệm, liêm, chính
Triết lý sống và làm việc
5 (100%) 1 vote

✅ Hồ Chí Minh

Cần, kiệm, liêm, chính
Cần, kiệm, liêm, chính

✅ Barack Obama

Yêu công việc của mình
Yêu công việc của mình

✅ Hillary Clinton

Hãy ngừng than vãn
Hãy ngừng than vãn

✅ Winston Churchill

✅ Dalailama XIV

Sự bình yên
Sự bình yên
Làm việc
Làm việc

✅ Jim Rohn

Làm đúng
Làm đúng
Nổ lực
Nổ lực
Học và áp dụng
Học và áp dụng
Thực hiên ước mơ
Thực hiên ước mơ
Chăm chỉ làm việc
Chăm chỉ làm việc
Làm hết sức mình
Làm hết sức mình
Cuộc đời và kinh doanh
Cuộc đời và kinh doanh
Kết giao
Kết giao
Thái độ sống
Thái độ sống

✅ Một số người nổi tiếng khác

Học được gì từ những thói quen của người nổi tiếng
Học được gì từ những thói quen của người nổi tiếng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*