Vấn đề thường gặp khi tự học ngoại ngữ

Thành thạo 12 ngôn ngữ, Lindsay Williams (sống tại Anh) liệt kê năm khó khăn thường gặp của người tự học ngoại ngữ và cách … Đọc tiếp Vấn đề thường gặp khi tự học ngoại ngữ