Văn mẫu lớp 12

3/5 - (2 bình chọn)

Mục Lục

✅ Văn mẫu lớp 12 Tập 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động (6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường (6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Ôi Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn (7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Ôi Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Tình thương là hạnh phúc của con người (dàn ý + 12 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích đoạn đầu Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích đoạn cuối của Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Quan điểm sáng tác văn học Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích và cảm nhận tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

3 bài văn mẫu phân tích Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về bài Mấy ý nghĩ về thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài Mấy ý nghĩ về thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Cảm nhận tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích và cảm nhận về chân dung Đô-xtôi-ép-ki ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Đô-Xtôi- Ép-Xki của Xvai-Go ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu phân tích Đô-xtôi-ép-xki ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Nghị luận Quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu nghị luận: Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 2 bài Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian hay nhất (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 2 bài Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân hay nhất (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 2 bài Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn hay nhất (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Tây tiến (dàn ý + 50 bài văn mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến (11 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 2 bài thơ Tây Tiến (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 3 bài thơ Tây Tiến (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ cuối bài thơ Tây Tiến (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy bài thơ Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 60 bài văn mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bức tranh tứ bình Việt Bắc (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích 20 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 3 bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 7 bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) (dàn ý + 33 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích 9 câu đầu bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy bài thơ Đất nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi) (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học (dàn ý + 20 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích vẻ đẹp hình tượng người lính trong bài Tây Tiến (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Dọn về làng (Nông Quốc Chấn) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Tiếng hát con tàu (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích đoạn thơ trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích đoạn thơ trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nội dung chính, ý nghĩa nhan đề, bình giảng khổ thơ đề từ bài thơ Tiếng hát con tàu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích đoạn thơ trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Đò lèn (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy (2 dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình ảnh người bà trong bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Sóng (dàn ý + 38 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Cảm nhận hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ Sóng (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 2, 3, 4 bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 5, 6 bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy bài thơ Sóng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (dàn ý + 26 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng nhân vật Lor-ca (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng nhân vật Lor-ca (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Cảm nhận hình tượng tiếng đàn trong Đàn ghi ta của Lor-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận hình tượng tiếng đàn trong Đàn ghi ta của Lor-ca (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Đàn ghi ta của Lorca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Bác ơi! (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích, nêu cảm nghĩ về bài thơ Bác ơi của Tố Hữu (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về bài thơ Bác ơi của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bình giảng khổ thơ 7 bài thơ Bác ơi của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nỗi đau xót tiếc thương Bác qua bài thơ Bác ơi của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Tự do (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Tự do (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bình bài thơ Tự do ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tác phẩm Người lái đò sông đà (dàn ý + 20 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng con sông Đà trong Người lái đò sông Đà (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng con sông Đà trong Người lái đò sông Đà (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? (dàn ý + 35 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Vẻ đẹp dòng sông Hương qua bài Ai đã đặt tên cho dòng sông (5 mẫu)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vẻ đẹp dòng sông Hương qua bài Ai đã đặt tên cho dòng sông (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Ai đã đặt tên cho dòng sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Những ngày đầu của nước Việt Nam mới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu lớp 12 Tập 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) (dàn ý + 60 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Vợ chồng A phủ (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể lại truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học (dàn ý + 18 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý “Thơ là hùng biện du dương” hãy chứng minh điều đó qua bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

“Thơ là hùng biện du dương” hãy chứng minh điều đó qua bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh 1 (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Trong một bức thư bàn luận về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Phong cách chính là người (Buy-phông) (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Vợ Nhặt (Kim Lân) (dàn ý + 85 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong Vợ nhặt (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong Vợ nhặt (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện Vợ nhặt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện Vợ nhặt (dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt(dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể lại truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) (dàn ý + 70 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu Bài văn Phân tích hình tượng nhân vật Tnú hay nhất (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu(dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong tác phẩm Rừng xà nu (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Rừng Xà Nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Bắt sấu rừng U Minh Hạ (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) (dàn ý + 40 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình (dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (dàn ý + 25 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích Giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện Vợ nhặt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

3 bài văn mẫu Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu (dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) (dàn ý + 53 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Phùng trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

4 bài văn mẫu Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích người đàn ông trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng) (dàn ý + 15 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Mùa lá rụng trong vườn (4 bài) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về truyện Mùa lá rụng trong vườn (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích cuộc gặp gỡ của chị Hoài với mọi người trong truyện Mùa lá rụng trong vườn (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) (dàn ý + 15 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Một người Hà Nội (4 bài) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích truyện Một người Hà Nội (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật cô Hiền trong Một người Hà Nội (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật Hiền trong Một người Hà Nội (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận truyện Một người Hà Nội (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Thuốc (Lỗ Tấn) (dàn ý + 20 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện ngắn Thuốc (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Số phận con người (M. Sô-lô-khốp) (dàn ý + 15 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích truyện ngắn Số phận con người của Sô-lô-khốp (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô-lô-khốp (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Số phận con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Xô-cô-lốp trong truyện Số phận con người (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về truyện Số phận con người (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê) (dàn ý + 18 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích truyện ngắn Ông già và biển cả (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích truyện ngắn Ông già và biển cả (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận truyện Ông già và biển cả (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nguyên lý tảng băng trôi truyện Ông già và biển cả (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) (dàn ý + 35 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn Phân tích đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ: “Trong thế giới khắc nghiệt của AIDS, không có khái niệm chúng ta và họ. Trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết.” hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về câu nói: Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những rảnh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ của anh chị về quan điểm: Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về khoảng lặng trong cuộc sống hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn 200 chữ về sự khen và chê hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn 200 chữ về Thanh niên trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn 200 chữ nêu Suy nghĩ của anh chị về lòng yêu nước hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn nghị luận xã hội về tình thầy trò hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống thanh thản hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đầu hàng cám dỗ là hành động của thú tính, chiến thắng nó mới là con người hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nêu suy nghĩ của em về Sự thành công hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ của em về câu nói: Thất bại là mẹ của thành công hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đoạn văn nghị luận: Nếu được lựa chọn, bạn sẽ làm nghề gì ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về câu nói: Đuổi theo đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về câu nói: “Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về câu nói: Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về câu nói: Học hỏi là việc làm suốt đời ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết bài văn nghị luận về vấn đề giao tiếp thời công nghệ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về hiện tượng anh hùng bàn phím trên mạng xã hội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về Vai trò của Internet trong cuộc sống hôm nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về tinh thần trách nhiệm và thói vô trách nhiệm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về hiện tượng fan cuồng thần tượng của giới trẻ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn suy nghĩ về tình yêu của tuổi trẻ hiện nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn suy nghĩ của em về sự sành điệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về quan niệm: Trước hết là phải sống cho mình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về vấn đề: Bạo lực học đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Theo anh chị, nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống hay đồng phục ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Mỗi người cần có chính kiến của bản thân trước sự tác động ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Trình bày suy nghĩ của em về hạnh phúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về lời khuyên: Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về sự cống hiến của thế hệ trẻ hiện nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về câu nói: Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về lòng nhân ái qua câu chuyện Người ăn xin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn suy nghĩ của em về văn hóa cảm ơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ đẩy con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về quan điểm: Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không vượt qua bất kỳ rào cản nào ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội Phải chăng sự thỏa hiệp là một cái ô tốt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về ý kiến: Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý chi tiết suy nghĩ về câu nói của nhạc sĩ người Pháp S.Gunô: Hồi tôi hai mươi tuổi, tôi chỉ thừa nhận riêng tôi có tài. Ba mươi tuổi tôi đã nói: “Tôi và Môda”. Bốn mươi tuổi tôi nói: “Môda và tôi”. Còn bây giờ tôi chỉ nói: “Môda” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về bài học gợi ra từ câu thơ sau: Dẫu phải khi cay đắng dập vùi, Rằng cô tấm cũng về làm hoàng hậu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về ý kiến: Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Đừng nói những điều đã đọc mà hãy nói những điều đã hiểu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đọc hiểu nghị luận: Nơi dựa của mỗi con người trong cuộc đời ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn nghị luận 200 chữ: Cái răng cái tóc là góc con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Có ba điều làm hỏng một con người: rượu, tính kiêu ngạo và sự giận dữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Cảm thông là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim người khác ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về câu nói: Văn chương giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống ở những tầng mức và những chiều sâu đáng kinh ngạc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về việc giữ gìn bản sắc văn hóa qua truyện ngắn Một người Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người thừa với những người còn lại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Ai cũng biết tàn phá rừng là tự thắt cổ mình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ Chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chứng minh nhân dân Việt Nam luôn sống theo đạo lý: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ Chứng minh cần phải chọn sách mà đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về tính tự lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về hạnh phúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về lòng dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ bàn luận về hình xăm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ bàn luận về tình yêu thương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về bạo lực học đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về an toàn giao thông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về tình bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về ô nhiễm môi trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về tình mẫu tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về lòng dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về lòng yêu nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về hạnh phúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu ý kiến của em về tình bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu ý kiến về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn nghị luận về hiện tượng vứt rác bừa bãi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nêu ý kiến của em về câu Trời sinh voi trời sinh cỏ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn nghị luận Tiền mua được tất cả trừ hạnh phúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu ý kiến của em về trò chơi điện tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu ý kiến của em về đức tính trung thực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng đuối nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận suy nghĩ về hiện tượng nghiện game online ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng tiêu cực trong thi cử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng chảy máu chất xám ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng xả rác trong trường học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng gian lận trong thi cử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về hiện tượng học qua loa đối phó của một số học sinh hiện nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng mọi người đổ lỗi cho nhau ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ của em về hiện tượng Khá Bảnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn trình bày suy nghĩ của em về lòng dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về điều bản thân cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về ý nghĩa của những việc tử tế trong cuộc sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về ý nghĩa của sự thay đổi bản thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ của em về cách nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về sự tử tế ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận suy nghĩ về hậu quả của lối sống ăn bám ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về ô nhiễm môi trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về lòng yêu nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về an toàn giao thông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về ý chí và nghị lực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về tính trung thực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn 8-10 câu về tình bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn 8-10 câu về lòng biết ơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn 8-10 câu về lòng nhân ái ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 500 cách mở bài Văn lớp 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tình thương là hạnh phúc của con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Học để biết, học để làm, học để chung sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài phân tích đoạn cuối Tuyên ngôn Độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích và nêu lên những cảm nhận của em về bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của Phạm Văn Đồng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Đô-Xtôi-Ép-Xki của Xvai-Go ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động giảm tai nạn giao thông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Trình bày quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bức tranh thiên nhiên tứ bình trong bài Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng đất nước của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tư tưởng Đất Nước của Nhân Dân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Câu thơ Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích vẻ đẹp hình tượng người lính trong bài Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận về hình tượng người lính Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Dọn về làng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình ảnh người bà trong bài thơ Đò Lèn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng nhân vật Lor-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận về hình tượng tiếng đàn trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Bác ơi! của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Tự do của Ê-luy-a ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng con sông Đà trong Người lái đò sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng người lái đò trong Người lái đò sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích vẻ đẹp dòng sông Hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận Những ngày đầu của nước Việt Nam mới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Vợ chồng A phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận hình ảnh nhân vật A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Trong một bức thư bàn luận về văn chương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phong cách chính là người Buy-phông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tình huống nhặt vợ trong truyện Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Rừng xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng cây xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài phân tích phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong tác phẩm Rừng xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích truyện Bắt sấu rừng U Minh Hạ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích màu sắc Nam Bộ trong truyện Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài phân tích truyện ngắn Một người Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích truyện ngắn Số phận con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng ông lão trong tác phẩm Ông già và biển cả ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nguyên lí Tảng băng trôi trong tác phẩm Ông già và biển cả ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Một số đề văn học sinh giỏi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Tây Tiến có phảng phất những nét buồn, những nét đau, nhưng đó là cái đau bi tráng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm hứng lãng mạn và bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ Tây Tiến là nỗi nhớ da diết của Quang Dũng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vẻ đẹp của đoàn quân ra trận trong hai bài thơ Tây Tiến và Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh nhân vật Người lái đò với nhân vật Huấn Cao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bình luận ý kiến: Ông lái đò là một nghệ sĩ tài hoa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh hình tượng sông Hương và sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn Phân tích đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Trương Ba trong đoạn trích Hồn Trương Da, da hàng thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Đẩu trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*