Văn mẫu lớp 12

3/5 - (2 bình chọn)

Mục Lục

✅ Văn mẫu lớp 12 Tập 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động (6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường (6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Ôi Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn (7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Ôi Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Tình thương là hạnh phúc của con người (dàn ý + 12 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích đoạn đầu Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích đoạn cuối của Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Quan điểm sáng tác văn học Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích và cảm nhận tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

3 bài văn mẫu phân tích Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về bài Mấy ý nghĩ về thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài Mấy ý nghĩ về thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Cảm nhận tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích và cảm nhận về chân dung Đô-xtôi-ép-ki ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Đô-Xtôi- Ép-Xki của Xvai-Go ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu phân tích Đô-xtôi-ép-xki ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Nghị luận Quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu nghị luận: Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 2 bài Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian hay nhất (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 2 bài Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân hay nhất (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 2 bài Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn hay nhất (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Tây tiến (dàn ý + 50 bài văn mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến (11 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 2 bài thơ Tây Tiến (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 3 bài thơ Tây Tiến (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ cuối bài thơ Tây Tiến (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy bài thơ Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 60 bài văn mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bức tranh tứ bình Việt Bắc (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích 20 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 3 bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 7 bài thơ Việt Bắc (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) (dàn ý + 33 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích 9 câu đầu bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy bài thơ Đất nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi) (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học (dàn ý + 20 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích vẻ đẹp hình tượng người lính trong bài Tây Tiến (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Dọn về làng (Nông Quốc Chấn) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Tiếng hát con tàu (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích đoạn thơ trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích đoạn thơ trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nội dung chính, ý nghĩa nhan đề, bình giảng khổ thơ đề từ bài thơ Tiếng hát con tàu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích đoạn thơ trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Đò lèn (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy (2 dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình ảnh người bà trong bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Sóng (dàn ý + 38 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Cảm nhận hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ Sóng (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 2, 3, 4 bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích khổ 5, 6 bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy bài thơ Sóng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (dàn ý + 26 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng nhân vật Lor-ca (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng nhân vật Lor-ca (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Cảm nhận hình tượng tiếng đàn trong Đàn ghi ta của Lor-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận hình tượng tiếng đàn trong Đàn ghi ta của Lor-ca (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Đàn ghi ta của Lorca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Bác ơi! (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích, nêu cảm nghĩ về bài thơ Bác ơi của Tố Hữu (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về bài thơ Bác ơi của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bình giảng khổ thơ 7 bài thơ Bác ơi của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nỗi đau xót tiếc thương Bác qua bài thơ Bác ơi của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Tự do (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài thơ Tự do (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bình bài thơ Tự do ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tác phẩm Người lái đò sông đà (dàn ý + 20 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng con sông Đà trong Người lái đò sông Đà (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng con sông Đà trong Người lái đò sông Đà (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? (dàn ý + 35 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường (5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Vẻ đẹp dòng sông Hương qua bài Ai đã đặt tên cho dòng sông (5 mẫu)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vẻ đẹp dòng sông Hương qua bài Ai đã đặt tên cho dòng sông (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Ai đã đặt tên cho dòng sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Những ngày đầu của nước Việt Nam mới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu lớp 12 Tập 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) (dàn ý + 60 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Vợ chồng A phủ (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể lại truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học (dàn ý + 18 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý “Thơ là hùng biện du dương” hãy chứng minh điều đó qua bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

“Thơ là hùng biện du dương” hãy chứng minh điều đó qua bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh 1 (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Trong một bức thư bàn luận về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Phong cách chính là người (Buy-phông) (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Vợ Nhặt (Kim Lân) (dàn ý + 85 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong Vợ nhặt (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong Vợ nhặt (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện Vợ nhặt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện Vợ nhặt (dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt(dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Kể lại truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) (dàn ý + 70 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu Bài văn Phân tích hình tượng nhân vật Tnú hay nhất (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu(dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong tác phẩm Rừng xà nu (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Rừng Xà Nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Bắt sấu rừng U Minh Hạ (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) (dàn ý + 40 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình (dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Sơ đồ tư duy Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (dàn ý + 25 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích Giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện Vợ nhặt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

3 bài văn mẫu Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu (dàn ý + 9 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) (dàn ý + 53 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Phùng trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

4 bài văn mẫu Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích người đàn ông trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng) (dàn ý + 15 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Mùa lá rụng trong vườn (4 bài) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về truyện Mùa lá rụng trong vườn (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích cuộc gặp gỡ của chị Hoài với mọi người trong truyện Mùa lá rụng trong vườn (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Văn mẫu Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) (dàn ý + 15 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Một người Hà Nội (4 bài) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích truyện Một người Hà Nội (dàn ý + 7 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật cô Hiền trong Một người Hà Nội (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật Hiền trong Một người Hà Nội (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận truyện Một người Hà Nội (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Thuốc (Lỗ Tấn) (dàn ý + 20 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện ngắn Thuốc (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Số phận con người (M. Sô-lô-khốp) (dàn ý + 15 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích truyện ngắn Số phận con người của Sô-lô-khốp (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô-lô-khốp (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Số phận con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Xô-cô-lốp trong truyện Số phận con người (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về truyện Số phận con người (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê) (dàn ý + 18 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý Phân tích truyện ngắn Ông già và biển cả (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích truyện ngắn Ông già và biển cả (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả (4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận truyện Ông già và biển cả (dàn ý + 4 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nguyên lý tảng băng trôi truyện Ông già và biển cả (dàn ý + 5 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) (dàn ý + 35 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tóm tắt truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt (3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn Phân tích đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt (dàn ý + 8 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt (dàn ý + 6 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Văn mẫu Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) (dàn ý + 10 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (dàn ý + 3 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (dàn ý + 2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

2 bài văn mẫu Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu (2 mẫu) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ: “Trong thế giới khắc nghiệt của AIDS, không có khái niệm chúng ta và họ. Trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết.” hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về câu nói: Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những rảnh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ của anh chị về quan điểm: Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về khoảng lặng trong cuộc sống hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn 200 chữ về sự khen và chê hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn 200 chữ về Thanh niên trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn 200 chữ nêu Suy nghĩ của anh chị về lòng yêu nước hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn nghị luận xã hội về tình thầy trò hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống thanh thản hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đầu hàng cám dỗ là hành động của thú tính, chiến thắng nó mới là con người hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nêu suy nghĩ của em về Sự thành công hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ của em về câu nói: Thất bại là mẹ của thành công hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay hay nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đoạn văn nghị luận: Nếu được lựa chọn, bạn sẽ làm nghề gì ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về câu nói: Đuổi theo đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về câu nói: “Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về câu nói: Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về câu nói: Học hỏi là việc làm suốt đời ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết bài văn nghị luận về vấn đề giao tiếp thời công nghệ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về hiện tượng anh hùng bàn phím trên mạng xã hội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về Vai trò của Internet trong cuộc sống hôm nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về tinh thần trách nhiệm và thói vô trách nhiệm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về hiện tượng fan cuồng thần tượng của giới trẻ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn suy nghĩ về tình yêu của tuổi trẻ hiện nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn suy nghĩ của em về sự sành điệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về quan niệm: Trước hết là phải sống cho mình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về vấn đề: Bạo lực học đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Theo anh chị, nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống hay đồng phục ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Mỗi người cần có chính kiến của bản thân trước sự tác động ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Trình bày suy nghĩ của em về hạnh phúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về lời khuyên: Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về sự cống hiến của thế hệ trẻ hiện nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về câu nói: Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về lòng nhân ái qua câu chuyện Người ăn xin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn suy nghĩ của em về văn hóa cảm ơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ đẩy con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về quan điểm: Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không vượt qua bất kỳ rào cản nào ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội Phải chăng sự thỏa hiệp là một cái ô tốt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về ý kiến: Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Dàn ý chi tiết suy nghĩ về câu nói của nhạc sĩ người Pháp S.Gunô: Hồi tôi hai mươi tuổi, tôi chỉ thừa nhận riêng tôi có tài. Ba mươi tuổi tôi đã nói: “Tôi và Môda”. Bốn mươi tuổi tôi nói: “Môda và tôi”. Còn bây giờ tôi chỉ nói: “Môda” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về bài học gợi ra từ câu thơ sau: Dẫu phải khi cay đắng dập vùi, Rằng cô tấm cũng về làm hoàng hậu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về ý kiến: Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Đừng nói những điều đã đọc mà hãy nói những điều đã hiểu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đọc hiểu nghị luận: Nơi dựa của mỗi con người trong cuộc đời ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn nghị luận 200 chữ: Cái răng cái tóc là góc con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Có ba điều làm hỏng một con người: rượu, tính kiêu ngạo và sự giận dữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ: Cảm thông là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim người khác ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về câu nói: Văn chương giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống ở những tầng mức và những chiều sâu đáng kinh ngạc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận về việc giữ gìn bản sắc văn hóa qua truyện ngắn Một người Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người thừa với những người còn lại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận Ai cũng biết tàn phá rừng là tự thắt cổ mình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ Chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Chứng minh nhân dân Việt Nam luôn sống theo đạo lý: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ Chứng minh cần phải chọn sách mà đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về tính tự lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về hạnh phúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu suy nghĩ của em về lòng dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ bàn luận về hình xăm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ bàn luận về tình yêu thương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về bạo lực học đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về an toàn giao thông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về tình bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về ô nhiễm môi trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về tình mẫu tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về lòng dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về lòng yêu nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận xã hội 200 chữ về hạnh phúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận 200 chữ nêu ý kiến của em về tình bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu ý kiến về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn nghị luận về hiện tượng vứt rác bừa bãi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nêu ý kiến của em về câu Trời sinh voi trời sinh cỏ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn nghị luận Tiền mua được tất cả trừ hạnh phúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu ý kiến của em về trò chơi điện tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu ý kiến của em về đức tính trung thực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng đuối nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận suy nghĩ về hiện tượng nghiện game online ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng tiêu cực trong thi cử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng chảy máu chất xám ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng xả rác trong trường học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng gian lận trong thi cử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về hiện tượng học qua loa đối phó của một số học sinh hiện nay ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng mọi người đổ lỗi cho nhau ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ của em về hiện tượng Khá Bảnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn trình bày suy nghĩ của em về lòng dũng cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về điều bản thân cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về ý nghĩa của những việc tử tế trong cuộc sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ về ý nghĩa của sự thay đổi bản thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Suy nghĩ của em về cách nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận nêu suy nghĩ về sự tử tế ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Nghị luận suy nghĩ về hậu quả của lối sống ăn bám ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về ô nhiễm môi trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về lòng yêu nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về an toàn giao thông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về ý chí và nghị lực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn về tính trung thực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn 8-10 câu về tình bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn 8-10 câu về lòng biết ơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Viết đoạn văn ngắn 8-10 câu về lòng nhân ái ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 500 cách mở bài Văn lớp 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tình thương là hạnh phúc của con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Học để biết, học để làm, học để chung sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài phân tích đoạn cuối Tuyên ngôn Độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích và nêu lên những cảm nhận của em về bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của Phạm Văn Đồng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Đô-Xtôi-Ép-Xki của Xvai-Go ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động giảm tai nạn giao thông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Trình bày quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nghị luận xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bức tranh thiên nhiên tứ bình trong bài Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng đất nước của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tư tưởng Đất Nước của Nhân Dân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Câu thơ Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích vẻ đẹp hình tượng người lính trong bài Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận về hình tượng người lính Tây Tiến ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Dọn về làng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình ảnh người bà trong bài thơ Đò Lèn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng nhân vật Lor-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận về hình tượng tiếng đàn trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Bác ơi! của Tố Hữu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài thơ Tự do của Ê-luy-a ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng con sông Đà trong Người lái đò sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng người lái đò trong Người lái đò sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích vẻ đẹp dòng sông Hương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận Những ngày đầu của nước Việt Nam mới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Vợ chồng A phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận hình ảnh nhân vật A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Trong một bức thư bàn luận về văn chương ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phong cách chính là người Buy-phông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tình huống nhặt vợ trong truyện Vợ nhặt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Rừng xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng cây xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài phân tích phẩm chất anh hùng của các nhân vật trong tác phẩm Rừng xà nu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích truyện Bắt sấu rừng U Minh Hạ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích màu sắc Nam Bộ trong truyện Những đứa con trong gia đình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Mùa lá rụng trong vườn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài phân tích truyện ngắn Một người Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích truyện ngắn Số phận con người ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích hình tượng ông lão trong tác phẩm Ông già và biển cả ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Nguyên lí Tảng băng trôi trong tác phẩm Ông già và biển cả ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Cảm nhận tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 5 cách mở bài Phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Một số đề văn học sinh giỏi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài thơ Tây Tiến có phảng phất những nét buồn, những nét đau, nhưng đó là cái đau bi tráng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm hứng lãng mạn và bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ Tây Tiến là nỗi nhớ da diết của Quang Dũng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vẻ đẹp của đoàn quân ra trận trong hai bài thơ Tây Tiến và Việt Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh nhân vật Người lái đò với nhân vật Huấn Cao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bình luận ý kiến: Ông lái đò là một nghệ sĩ tài hoa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

So sánh hình tượng sông Hương và sông Đà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Cảm nhận về nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài văn Phân tích đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Trương Ba trong đoạn trích Hồn Trương Da, da hàng thịt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật Đẩu trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Phân tích nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Xem thêm

Gia sư ngữ văn

Văn mẫu lớp 11

Văn mẫu lớp 12

Phương pháp học tốt môn Ngữ Văn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*