Bài tập quang hình học

Bài 1 (trang 135 SGK Vật Lý 9): Một bình hình trụ tròn có chiều cao 8cm và đường kính 20 cm. Một học sinh đặt … Đọc tiếp Bài tập quang hình học