Định luật ôm

Công thức định luật ôm Georg Simon Ohm (1789 – 1854), nhà vật lí học người Đức, khi thế giới chưa có ampe kế và … Đọc tiếp Định luật ôm