❓ HỌC LÀ GÌ ?

🍀 Ông trời không sinh ra người đứng trên người, 🍀 Ông trời không sinh ra người đứng dưới người, 🍀 ​Tất cả do sự … Đọc tiếp ❓ HỌC LÀ GÌ ?