HỌC TẬP

tập trung
Tập trung
tập trung
Tập trung
mất tập trung
Mất tập trung

📚 Hét khản giọng dạy con không bằng làm gương cho con học tập

📚 Lúc này không học bao giờ mới học

📚 Một người không có tri thức, thì anh ta có cái gì?

📚 Học, học nữa, học mãi – Leninh

📚 Ấu nhi học, tráng nhi hành – Luận ngữ

📚 Học thầy không tày học bạn

📚 Đi một ngày đàng học một sàng khôn

📚 Ngọc không mài không thành ngọc quý/Người không học không biết đạo lý

📚 Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người

📚 Học không hiểu, học không hành là học như vẹt

📚 Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

📚 Người không học như ngọc không mài

📚 Học ăn, học nói, học gói, học mở

📚 Dốt đến đâu học lâu cũng biết

📚 Không thầy đố mày làm nên

HỌC TẬP
5 (100%) 1 vote

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*