IB có được thi resit không?

Trượt kỳ thi Tú tài Quốc tế IB là điều không ai mong muốn, nhưng đôi khi bạn phải đối mặt với việc này và … Đọc tiếp IB có được thi resit không?