Khác nhau giữa IB Diploma và IB Certificate

Đối với một số phụ huynh có con muốn tham gia chương trình học IB, họ thường mắc phải một số lỗi khi phân biệt … Đọc tiếp Khác nhau giữa IB Diploma và IB Certificate