Các âm tiết trong tiếng Hàn

5/5 - (1 bình chọn)

Tiếng Hàn là một ngôn ngữ có hệ thống chữ viết rất khoa học và dễ học, trong đó bảng chữ cái Hangeul được chia thành hai loại là nguyên âm và phụ âm. Các âm tiết trong tiếng Hàn được tạo thành từ sự kết hợp của các nguyên âm và phụ âm.

Nguyên âm

Trong tiếng Hàn có 21 nguyên âm, trong đó có 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm ghép.

 • Nguyên âm cơ bản
Nguyên âmCách phát âm
a
ya
o
yo
o
yo
u
yu
eu
i
 • Nguyên âm ghép
Nguyên âmCách phát âm
e
ye
e
ye
wa
wae
oe
wo
we
wi
u

Phụ âm

Trong tiếng Hàn có 19 phụ âm, trong đó có 14 phụ âm cơ bản và 5 phụ âm đôi.

 • Phụ âm cơ bản
Phụ âmCách phát âm
g
n
d
r
m
b
s
ng
j
ch
k
t
p
h
 • Phụ âm đôi
Phụ âmCách phát âm
kk
tt
pp
ss
jj

Cách ghép âm tiết trong tiếng Hàn

Các âm tiết trong tiếng Hàn được ghép theo các quy tắc sau:

 • Các nguyên âm đơn ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ được viết cùng hàng ngang với phụ âm đầu.
 • Các nguyên âm ngang ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ viết dưới phụ âm đầu.
 • Các phụ âm cuối (patchim) luôn viết ở dưới cùng.

Ví dụ:

 • ㄱ + ㅏ = 가 (ga)
 • ㄴ + ㅗ = 노 (no)
 • ㄷ + ㅜ = 두 (du)

Sự phân biệt âm tiết trong tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, các âm tiết được phân biệt nhau dựa trên 4 yếu tố sau:

 • Sự khác biệt giữa các nguyên âm

Ví dụ: ㅏ (a) khác với ㅑ (ya), ㅗ (o) khác với ㅛ (yo).

 • Sự khác biệt giữa các phụ âm

Ví dụ: ㄱ (g) khác với ㄴ (n), ㄷ (d) khác với ㄹ (r).

 • Sự kết hợp giữa các nguyên âm và phụ âm

Ví dụ: ㅐ (e) khác với ㅔ (e), ㅘ (wa) khác với ㅙ (wae).

 • Sự có mặt hoặc không có mặt của phụ âm cuối

Ví dụ: 가 (ga) khác với 가요 (ga-yo).

Kết luận

Các âm tiết trong tiếng Hàn là một phần quan trọng của ngôn ngữ này. Việc nắm vững các quy tắc ghép âm tiết sẽ giúp người học tiếng Hàn phát âm chính xác và nói lưu loát hơn.

Xem thêm

Gia sư tiếng Hàn

Các nguyên tắc phát âm tiếng Hàn

Các âm tiết trong tiếng Hàn

Cách luyện nghe tiếng Hàn hiệu quả