Công thức Toán lớp 7

3.9/5 - (23 bình chọn)

Mục Lục

TỔNG HỢP CÔNG THỨC MÔN TOÁN LỚP 7

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

6. Tỉ lệ thức

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

HÌNH HỌC

2. Hai đường thẳng vuông góc

5. Hai đường thẳng song song

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

3. Hai tam giác bằng nhau

5. Tam giác cân:

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC
ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC

3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

5. Tính chất tia phân giác của một góc

6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

9. Tính chất ba đường cao của tam giác

CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ – QUY TẮC “CHUYỂN VẾ”

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

TỈ LỆ THỨC, TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

TAM GIÁC BẰNG NHAU

THỐNG KÊ

QUAN HỆ GIỮA GÓC, CẠNH, ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾU
TRONG TAM GIÁC, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

ĐA THỨC, ĐA THỨC MỘT BIẾN, CỘNG TRỪ ĐA THỨC.
NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

TAM GIÁC CÂN, TAM GIÁC ĐỀU VÀ ĐỊNH LÍ PITAGO

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

TÍNH CHẤT CÁC ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN, ĐƯỜNG PHÂN GIÁC,
ĐƯỜNG TRUNG TRỰC, ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*