Hóa lớp 10 Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 49 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 49 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố:

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều tăng của độ âm điện.

D. Cả B và C.

Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải:

Chọn D. Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, điện tích hạt nhân tăng dần, nhưng số lớp electron nguyên tử các nguyên tố bằng nhau, do đó lực hút của hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng lên làm cho bán kính nguyên tử giảm dần, nên tính phi kim tăng dần.

Giải bài 2 trang 49 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 2 (trang 49 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

A. tăng theo chiều tăng củaGiải bài 3 trang 49 SGK Hóa 10 nâng cao điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều tăng của độ âm điện.

D. Cả A và C.

Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải:

Chọn D. Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, điện tích hạt nhân tăng nhưng đồng thời số lớp electron cũng tăng nhanh làm bán kính nguyên tử các nguyên tố tăng.

Giải bài 3 trang 49 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 3 (trang 49 sgk Hóa 10 nâng cao): Độ âm điện đặc trưng cho khả năng:

A. hút electron của nguyên tử trong phân tử.

B. nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác.

C. tham gia phản ứng mạnh hay yếu.

D. nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn A.

Giải bài 4 trang 49 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 4 (trang 49 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì và trong cùng một nhóm A.

Lời giải:

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tính hạt nhân, lực liên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng, làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo.

Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, khoảng cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng, lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm, do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm.

Giải bài 5 trang 49 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 5 (trang 49 sgk Hóa 10 nâng cao): Nếu không xét khí hiếm thì năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử nguyên tố nào lớn nhất, của nguyên tử nguyên tố nào nhỏ nhất?

Lời giải:

Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử nguyên tố Flo là lớn nhất.

Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử nguyên tố Xesi là nhỏ nhất.

Giải bài 6 trang 49 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 6 (trang 49 sgk Hóa 10 nâng cao): Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Quy luật biến đổi giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong các nhóm A như thế nào?

Lời giải:

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học.

Trong cùng một nhóm A, đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố thường giảm dần.

Giải bài 7 trang 49 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 7 (trang 49 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tử của các nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?

Lời giải:

Nguyên tử của nguyên tố F có giá trị độ âm điện lớn nhất vì F có tính phi kim mạnh nhất. Người ta quy ước lấy độ âm điện của nó là 3,98 để xác định độ âm điện tương đối của các nguyên tố khác.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*