Học công thức toán bằng thơ

4.3/5 - (9 bình chọn)

Công thức toán học bằng thơ

TÌM TRUNG BÌNH CỘNG CỦA 2 SỐ

Để tìm được số trung bình
Tổng các số hạng, nào mình tính ra.
Số trung bình cộng sẽ là
Tổng chia đầu số, chúng ta cùng làm.
(Lưu ý: Đầu số chính là số lượng các số hạng)

TÍNH VẬN TỐC – QUÃNG ĐƯỜNG – THỜI GIAN

Bạn ơi vận tốc tính sao?
Quãng đường mình lấy chia vào thời gian.
Quãng đường để tính, cần làm
Ta mang vận tốc, thời gian nhân vào.
Còn thời gian tính thế nào?
Quãng đường, vận tốc chia vào cho nhau.

Quãng đường, vận tốc, thờ gian

Quãng đường, vận tốc, thờ gian
Ba đại lượng ấy liên quan cách tìm.
Quãng đường chuyển động, tính xem?
Thời gian, vận tốc ta đem nhân vào.
Vận tốc chuyển động thế nào?
Quãng đường ta hãy chia vào thời gian.
Thời gian? Cách tình miễn bàn:
Quãng đường, vận tốc, ta làm tính chia.
Quan hệ ba đại lượng kia
Thành phần – kết quả nhân chia khó gì?

Ứng dụng tỷ lệ bản đồ

Tỷ lệ bản đồ đã cho
Số lần thu nhỏ có rồi đấy thôi
Độ dài thu nhỏ biết rồi
Nhân hai đại lượng ra tôi bạn à
Tôi là độ dài thật nha
Cách tìm như vậy đúng là dễ thôi.
Nếu độ dài thật biết rồi
Đổi cùng đơn vị đi rồi mới chia
Số lần thu nhỏ cho kìa
Độ dài thu nhỏ – thương kia tính liền.

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ

Muốn tìm số bé thì cần
Tổng trừ đi hiệu, hai phần chia ra.
Muốn tìm số lớn thì ta
Lấy tổng cộng hiệu, chia ra hai phần.
Tìm được một số thì cần
Lấy tổng trừ nó để lần số kia.() (): Sau khi tìm được số lớn hoặc số bé ta lấy tổng trừ nó để tìm số còn lại, cách này nhanh hơn

CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA PHÂN SỐ

Cộng hai phân số với nhau
Mẫu cùng: tử trước tử sau cộng vào
Nếu mà khác mẫu thì sao?
Quy đồng mẫu số, cộng vào như trên.
Mẫu chung ta phải giữ nguyên
Rút gọn (nếu có) chớ quên bạn à.
Trừ hai phân số thì ta
Giống như phép cộng thay là trừ thôi.
Nhân hai phân số biết rồi
Tử sau tử trước bạn ơi nhân nào

Tiếp tục hai mẫu nhân vào
Rút gọn (nếu có) thế nào cũng ra.
Chia hai phân số sẽ là
Phân số thứ nhất chúng ta nhân cùng
Số chia đảo ngược là xong
Bạn làm tốt nếu THUỘC LÒNG đó nha.

Phép cộng, (trừ) phân số
Cùng mẫu số tính sao?
Cộng, (trừ) tử số vào
Và giữ nguyên mẫu số.

Các bạn cần ghi nhớ
Nếu mẫu số khác nhau
Quy đồng chúng mau mauF
Rồi cộng, trừ tử sau
Mẫu giống nhau giữ (nguyên) nhé!

Nhân phân số nghe vẻ
Cách tính dễ lắm thay
Tử nhân tử số ngay
Mẫu nhân mẫu như vậy
Kết quả ắt sẽ thấy

Phép chia hơi khác đấy
Lấy phân số bị chia
Nhân đảo ngược số kia
Thì sẽ ra kết quả

Học hành hơi vất vả
Nhưng không quá khó đâu
Chúng mình ráng bảo nhau
Nhớ mấy câu thầy dạy

Phân số

Phép cộng cùng mẫu thuộc nào
Lấy tử cộng tử, mẫu nào đổi thay

Còn cộng khác mẫu thì sao?
Quy đồng mẫu số như nhau cách làm.

Phép trừ có khác chi đâu,
Lấy tử trừ tử mẫu thì giữ nguyên.

Phép trừ khác mẫu thì sao?
Quy đồng mẫu số, rồi làm như trên.

Phép nhân cũng dễ như chơi!
Tử nhân với tử, mẫu thời (thì) nhân nhau.

Phép chia cũng chẳng ưu phiền,
Giữ nguyên số trước, đảo liền số sau.

Nhân hai phân số với nhau,
Kết quả chính xác khi nào cũng ra!

Học toán phân số dễ ghê

Học toán phân số dễ ghê
Nắm được quy tắc không chê chỗ nào.

Phép cộng cùng mẫu thuộc lào
Lấy tử cộng tử, mẫu nào đổi thay.

Phép trừ có khác chi đâu
Lấy tử trừ tử, mẫu thì giữ nguyên.

Còn cộng khác mẫu thì sao?
Quy đồng mẫu số như nhau cách làm.

Ghi lời cô dạy chớ sai
Cẩn thận mà tính không ai bắt mình.

Phép trừ đâu có khác chi
Làm như phép cộng vậy thì ra ngay.

Phép nhân cũng dễ như chơi!
Tử nhân với tử, mẫu thời nhân nhau .

Phép chia cũng chẳng ưu phiền
Giữ nguyên số trước đảo liền số sau.

Nhân hai phân số với nhau
Kết quả chính xác khi nào cũng ra.

Vậy ta nên phải nằm lòng
Để mà vận dụng thong dong điểm mười

Tìm X

Kết quả của phép cộng
Là tổng đấy bạn ơi
Trừ số hạng biết rồi
Tìm X tôi thật dễ!

Số bị trừ to thế
Trừ hiệu của chúng tôi
Số trừ X ra rồi
Bạn ơi làm nhanh nhé!

Lấy hiệu cộng số bé
Là số trừ bạn ơi
Ra X lơn nhất rồi
Số bị trừ tôi đó.

Phép nhân cũng chẳng khó
Kết quả là tích thôi
Chỉ thừa số biết rồi
Ra X tôi chưa biết.

Phép chia cần phân biệt
Lấy kết quả là thương
Nhân số chia bình thường
Số bị chia X đó.

Tìm số chia (X) phải rõ
Số to nhất bị chia
Chia cho thương kia kìa
Tìm X kia chẳng khó.

Bạn nhớ ghi cho rõ
Mối quan hệ thành phần
Kết quả cộng, trừ, nhân
và phép chia mới tỏ.

TÍNH CHU VI – DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH

Muốn tính diện tích hình vuông

Muốn tính diện tích hình vuông
Cạnh nhân chính nó ta thường làm đây.
Chu vi mình tính thế này
Một cạnh nhân bốn đúng ngay bạn à.

Hình Tam Giác

Diện tích tam giác sao ta?
Chiều cao nhân đáy chia ra hai phần.

Hình Chữ Nhật

Diện tích chữ nhật thì cần
Chiều dài, chiều rộng bạn đem nhân vào.
Chu vi chữ nhật tính sao?
Chiều dài, chiều rộng cộng vào nhân hai.

Hình Bình Hành

Bình hành diện tích không sai
Chiều cao nhân đáy ai ai cũng làm.

Diện tích hình thang

Muốn tính diện tích hình thang
Giá trị hai đáy nhớ mang cộng vào
Tổng này nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào chẳng ra.

Hình thoi

Hình thoi diện tích tính là
Tích hai đường chéo chia ra hai phần.
Chu vi gấp cạnh bốn lần
Lập phương diện tích toàn phần tính sao?
Diện tích một mặt tính nào
Rồi đem nhân sáu chẳng sai bao giờ
Xung quanh tính dễ bất ngờ
Một mặt nhân bốn bây giờ là ra.
Thể tích mình sẽ tính là
Lấy cạnh, cạnh, cạnh ta nhân chúng vào.

Hình tròn

Hình tròn, thì phải tính sao?
Bán kính, bán kính nhân vào với nhau
Ba phẩy mười bốn nhân sau
Chính là diện tích ở đâu cũng làm.
Chu vi tính cực nhẹ nhàng
Ba phẩy mười bốn ta mang nhân cùng
Số đo đường kính là xong.

Hình hộp

Hình hộp cũng chẳng lòng vòng bạn ơi
Xung quanh hình hộp dễ thôi
Tính chu vi đáy xong rồi nhân ra
Cùng chiều cao nữa thôi mà
Thể tích hình hộp chúng ta biết rồi
Tích ba kích thước mà thôi
Để giải hình tốt bạn ơi THUỘC LÒNG.

Thể tích

Thể tích hộp chữ nhật
Các tình thật là hay:
Diện tích của mặt đáy
Nhân chiều cao ra ngay!

Thể tích lập phương đây:
cạnh nhân cạnh, nhân cạnh.
Các tính cũng rất hay
Học hành vui biết mấy!

Chu vi? Chu vi?

Chu vi tam giác thế nào?
Độ dài ba cạnh cộng vào ra ngay
Chu vi hình vuông thật hay
Một cạnh nhân bốn ra ngay tức thì
Chu vi chữ nhật khó chi
Dài đem cộng rộng rồi thì nhân hai
Chu vi hình thoi rất tài
Một cạnh nhân bốn chẳng sai đâu mà
Chu vi bình hình sẽ là
Độ dài hai cạnh kề ta cộng vào
Nhân đôi xem đúng không nào
Cứ làm như vậy lẽ nào chẳng ra
Chu vi hình tròn quanh ta
Ba phẩy mười bốn là ta lấy tròn
Nhân hai chưa đủ mà còn
Đem nhân bán kính đường tròn như ai
Cách tình chu vi chẳng sai
Cùng một đơn vị – khen ai khéo tìm.

Tỷ số phần trăm

Tỷ số phần trăm thế nào?
Ta đem hai số chia vào cho nhau
Viết đúng số trước số sau
Láy thương tìm được bảo nhau ta làm
Dấu phẩy, dịch phải hai hàng
Viết thêm ký hiệu (%) ta làm bài xong.

Tìm hai số khi biết tồng và tỷ số của hai số đó.

Tỷ số đã cho
Tổng phần chẳng khó
Tử cộng mẫu đó
Không khó lắm đâu!
Một phần tìm mau
Tổng hai số có
Chia ngày tổng đó.
Cho tổng số phần
Số bé đem nhân
Số phần của nó
Số lớn không khó
Tổng đã biết rồi
Trừ số bé thôi
Tìm thôi thật dễ.

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC BẰNG THƠ

Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin ta lấy kề huyền chia nhau
Còn tang ta sẽ tính sau
Đối trên kề dưới chia nhau ra liền.
Cotang ngược lại với tang
Kề trên đối dưới tính liền một khi

CÔNG THỨC VẬN TỐC

Trên đường kẻ chậm với người mau.
Hai kẻ đồng chiều muốn gặp nhau.
Vận tốc đôi bên tìm hiệu số.
Đường dài chia với khó chi đâu.
(Còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số).

Muốn tính diện tích hình thang

Ta đem đáy nhỏ đáy to cộng vào

Rồi đem nhân với đường cao

Chia đôi kết quả thế nào cũng ra.

Version 2 vần hơn:
Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn, đáy bé ta mang cộng vào,
Cộng rồi nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra.

Nguyên tắc để 2 tam giác bằng nhau
Con gà con, gân cổ gáy, cúc cù cu
(cạnh góc cạnh, góc cạnh góc, cạnh cạnh cạnh)

Muốn tìm diện tích hình vuông
Cạnh nhân với cạng ta thường chẳng sai
Chu vi ta đã học bài
Cạnh nhân với bốn có sai bao giờ
Muốn tìm diện tích hình tròn
Pi nhân bán kính bình phương sẽ thành

Trong 1 tam giác vuông ta có :
Sin đi học ( Sin = Đối / Huyền )
Cos không hư ( Cos = Kề / Huyền )
Tang (tg) đoàn kết ( Tg = Đối / Kề )
Côtang (cotg) kết đoàn ( Cotg = Kề / Đối )

Version 2:
Sin (Sin) đi học (Sin = Đối / Huyền)
Cứ (Cos) khóc hoài (Cos = Kề / Huyền)
Thôi (Tang) đừng khóc (Tg = Đối / Kề)
Có (Côtang) kẹo đây (Cotg = Kề / Đối)

Sin Đi Học, Cứ Khóc Hoài, Thích Đòi Kẹo, Có Kẹo Đây (Sin = Đối /
Huyền, Cosin = Kề / Huyền, Tang = Đối /Kề, Cotang = Kề / Đối)

Khi giải hệ phương trình hai ẩn bằng định thức thì cô dạy bài này cái này:
Anh Bạn Cầm Bát Ăn Cơm
Hệ phương trình này nè: a x+b y=c và a’x+b’y=c’
Định thức là: D=ab’-a’b, Dx=ca’-c’a, Dy=ac’-a’c.

Bài thơ tự họa:
Muốn tính diện tích Việt Nam
Ta đem Trung Quốc Thái Lan cộng vào
Rồi đem nhân với nước Lào
Campuchia phát thế nào cũng ra… 😉

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Sao Đi Học ( Sin = Đối / Huyền)
Cứ Khóc Hoài ( Cos = Kề / Huyền)
Thôi Đừng Khóc ( Tan = Đối / Kề)
Có Kẹo Đây ( Cotan = Kề/ Đối)

Sin : đi học (cạnh đối – cạnh huyền)
Cos: không hư (cạnh đối – cạnh huyền)
Tang: đoàn kết (cạnh đối – cạnh kề)
Cotang: kết đoàn (cạnh kề – cạnh đối)

Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin lấy cạnh kề, huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên, kề dưới chia nhau ra liền
Cotang cũng dễ ăn tiền
Kề trên, đối dưới chia liền là ra

Sin bù, cos đối, hơn kém pi tang, phụ chéo.

+Sin bù :Sin(180-a)=sina
+Cos đối :Cos(-a)=cosa
+Hơn kém pi tang :
Tg(a+180)=tga
Cotg(a+180)=cotga
+Phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tg góc này = cotg góc kia.

Công thức tổng quát hơn về việc hơn kém pi

Hơn kém bội hai pi sin, cos
Tang, cotang hơn kém bội pi.
Sin(a+k.2.180)=sina ; Cos(a+k.2.180)=cosa
Tg(a+k180)=tga ; Cotg(a+k180)=cotga
*sin bình + cos bình = 1
*Sin bình = tg bình trên tg bình cộng 1.
*cos bình = 1 trên 1 cộng tg bình.
*Một trên cos bình = 1 cộng tg bình.
*Một trên sin bình = 1 cộng cotg bình.
(Chú ý sin *; cos @ ; tg @ ;cotg * với các dấu * và @ là chúng có liên quan nhau trong CT trên

DIỆN TÍCH

Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn, đáy bé ta mang cộng vào
Rồi đem nhân với đường cao
Chia đôi kết quả thế nào cũng ra.

Muốn tìm diện tích hình vuông,
Cạnh nhân với cạnh ta thường chẳng sai
Chu vi ta đã học bài,
Cạnh nhân với bốn có sai bao giờ.

Muốn tìm diện tích hình tròn,
Pi nhân bán kính, bình phương sẽ thành.

Thơ về công thức lượng giác

Hàm số lượng giác

Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos (tan@ = sin@:cos@)
Cotang dại dột
Bị cos đè cho. (cot@ = cos@:sin@)
Version 2:
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Côtang cãi lại
Cos nằm trên sin!

Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan

(Cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cot góc kia; tan của hai góc hơn kém pi thì bằng nhau)

Công thức cộng

Cos cộng cos bằng hai cos cos
cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
sin trừ sin bằng hai cos sin.

Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

Công thức nhân ba

Nhân ba một góc bất kỳ,
sin thì ba bốn, cos thì bốn ba,
dấu trừ đặt giữa hai ta, lập phương chỗ bốn,
… thế là ok.

Công thức gấp đôi

+Sin gấp đôi = 2 sin cos
+Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin
= trừ 1 cộng hai lần bình cos
= cộng 1 trừ hai lần bình sin
+Tang gấp đôi
Tang đôi ta lấy đôi tang (2 tang)
Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

Cách nhớ công thức: tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb

tan một tổng hai tầng cao rộng
trên thượng tầng tan cộng tan tan
dưới hạ tầng số 1 ngang tàng
dám trừ một tích tan tan oai hùng

Công thức biến đổi tích thành tổng

Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng
Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ

Công thức biến đổi tổng thành tích

sin tổng lập tổng sin cô
cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng
còn tan tử cộng đôi tan (hoặc là: tan tổng lập tổng hai tan)
một trừ tan tích mẫu mang thương sầu
gặp hiệu ta chớ lo âu,
đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng

Một phiên bản khác của câu Tan mình cộng với tan ta, bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tanx + tany: tình mình cộng lại tình ta, sinh ra hai đứa con mình con ta

tanx – tan y: tình mình hiệu với tình ta sinh ra hiệu chúng, con ta con mình

Công thức chia đôi

(tính theo t=tg(a/2))

Sin, cos mẫu giống nhau chả khác
Ai cũng là một cộng bình tê (1+t^2)
Sin thì tử có hai tê (2t),
cos thì tử có 1 trừ bình tê (1-t^2).

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*