✅ Mạn đàm ba chữ Tâm Tài Đức

Đánh giá bài viết post

🌻 Đức và tài có quan hệ chặt chẽ gắn bó không thể tách rời.

🌻 Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Có tài mà không có đức thì vô dụng; có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

🌻 Đức chính là đạo đức, phẩm chất đạo đức, nhân cách một con người.

🌻 Tài là tài năng, là tri thức, là kĩ năng, năng lực, kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.

🌻 Tài và đức là hai phẩm chất khác nhau, nhưng chỉ có đức mà không có tài, hoặc có tài mà không có đức thì đều không thể là một con người trọn vẹn.

🌻 Đức là nền tảng để tài có thể tỏa sáng, phát huy đúng hướng.

🌻 Có tài mà không có đức thì tài năng chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của một cá nhân, đối với cuộc đời cũng sẽ chỉ là vô giá trị.

🌻 Nhưng tài năng lại giúp con người hành động có hiệu quả, thiếu tài năng, dù đức có cao dày tới bao nhiêu thì làm việc gì cũng khó, cũng chẳng thể tạo được ảnh hưởng gì đối với cuộc đời.

🌼 Thanh niên phải có đức, có tài.

🌼 Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa.

🌼 Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho người.

Hồ Chí Minh

🌷 Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

John Adams

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*