✅ Tải Download đề thi TOPIK 36 (đề + đáp án + audio + text) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

5/5 - (1 bình chọn)

Đề thi TOPIK 36 có 2 level phân theo cấp độ. Đề thi gồm Nghe 듣기, Đọc 읽기 và Viết 쓰기 (đối với cấp II). Bộ đề thi TOPIK gồm đề thi, đáp án, File nghe, Kịch bản nghe. Các bạn có thể download về học nhé~

Đề thi TOPIK 36 có 2 level phân theo cấp độ. Đề thi gồm Nghe 듣기, Đọc 읽기 và Viết 쓰기 (đối với cấp II). Bộ đề thi TOPIK gồm đề thi, đáp án, File nghe, Kịch bản nghe. Các bạn có thể download về học nhé~

Đề thi TOPIK 36 gồm có 2 level. TOPIK 36 level I gồm cấp 1, 2. TOPIK 36 level II gồm cấp 3, 4, 5, 6. Các bạn download tải đề thi theo các mục về học nhé.

Đề thi TOPIK 36 (cấp 1, 2)

듣기 Listening Nghe + 읽기 Reading Đọc 

정답표 Answers Đáp án 

듣기 지문 – Listening Text – Kịch bản nghe

[NGHE TOPIK] TOPIK 36 level I sơ cấp 1, 2 | NGHE KÈM PHỤ ĐỀ | Listening TOPIK 36 듣기

Đề thi TOPIK 36 (cấp 3, 4, 5, 6)

듣기 Listening Nghe + 쓰기 Writing Viết

읽기 Reading Đọc 

정답표 Answers Đáp án 

듣기 지문 – Listening Text – Kịch bản nghe

[LISTENING TOPIK 36] TOPIK 듣기 36회 | 한국어능력시험 듣기 지문 – BÀI NGHE TOPIK II kèm phụ đề

Giải đề nghe TOPIK 36 chi tiết

Tải trọn bộ đề thi TOPIK và đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

GIA SƯ TIẾNG HÀN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*