Tải Download đề thi TOPIK 41 (đề + đáp án + audio + text)

5/5 - (1 bình chọn)

Đề thi TOPIK 41 có 2 level phân theo cấp độ. Đề thi gồm Nghe 듣기, Đọc 읽기 và Viết 쓰기 (đối với cấp II). Bộ đề thi TOPIK gồm đề thi, đáp án, File nghe, Kịch bản nghe. Các bạn có thể download về học nhé~

Đề thi TOPIK 41 có 2 level phân theo cấp độ. Đề thi gồm Nghe 듣기, Đọc 읽기 và Viết 쓰기 (đối với cấp II). Bộ đề thi TOPIK gồm đề thi, đáp án, File nghe, Kịch bản nghe. Các bạn có thể download về học nhé~

Đề thi TOPIK 41 gồm có 2 level. TOPIK 41 level I gồm cấp 1, 2. TOPIK 41 level II gồm cấp 3, 4, 5, 6. Các bạn download tải đề thi theo các mục về học nhé.

Đề thi TOPIK 41 (cấp 1, 2)

듣기 Listening Nghe 읽기 Reading Đọc 

정답표 Answers Đáp án 

듣기 지문 – Listening Text – Kịch bản nghe

[NGHE TOPIK] TOPIK 41 level I| NGHE KÈM PHỤ ĐỀ | Listening TOPIK 41 듣기 

Đề thi TOPIK 41 (cấp 3, 4, 5, 6)

듣기 Listening Nghe  쓰기 Writing Viết

읽기 Reading Đọc 

정답표 Answers Đáp án 

듣기 지문 – Listening Text – Kịch bản nghe

[LISTENING TOPIK 41] TOPIK 듣기 41회 | 한국어능력시험 듣기 지문 – BÀI NGHE TOPIK II kèm phụ đề

TOPIK II LISTENING | GIẢI ĐỀ NGHE TOPIK 41 dịch chi tiết + đáp án | Câu 1 ~ 30

GIA SƯ TIẾNG HÀN

Tải trọn bộ đề thi TOPIK và đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*