Không có ảnh

What type of language is Arabic?

20 Tháng Mười, 2022 Tạ Ngọc Châu 0

Arabic Arabic (اَلْعَرَبِيَّةُ, al-ʿarabiyyah al ʕaraˈbijːa; عَرَبِيّ, ʿarabīy ˈʕarabiː or [ʕaraˈbij]) is a Semitic language spoken primarily across the Arab world. Having emerged in the […]

Không có ảnh

Bảng chữ cái tiếng Ả Rập

19 Tháng Năm, 2022 Tạ Ngọc Châu 0

Bảng chữ cái tiếng Tiếng Ả Rập (Chuẩn): Phiên âm, cách đọc, đánh vần Tiếng Ả Rập (العَرَبِيَّة, Al-ʻarabiyyah IPA: [ʔalʕaraˈbijːah]  ( listen) hay عَرَبِيّ ʻarabiyy […]