Bài 19: Sắt

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 60 SGK Hóa 9

Bài 1: Sắt có những tính chất hóa học nào ? Viết các phương trình hóa học minh họa.

Lời giải:

a) Tác dụng với phi kim :

Tác dụng với oxi : 3Fe + 2O2 → Fe3O4(to)

Tác dụng với clo : 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(to)

Lưu ý: Fe tác dụng với clo chỉ cho Fe (III) clorua (không cho Fe(II) clorua).

b) Tác dụng với dung dịch axit: Sắt tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng cho muối sắt (II) và giải phóng H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

Lưu ý: Fe tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho Fe (II) clorua (không cho Fe(III) clorua).

Fe không tác dụng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

c) Tác dụng với dung dịch muối:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Sắt tác dụng với dung dịch muối sắt (II) và giải phóng kim loại mới.

Giải bài 2 trang 60 SGK Hóa 9

Bài 2: Từ sắt và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học để thu được các oxit riêng biệt: Fe3O4, Fe2O3 và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có:

Lời giải:

Các PTHH:

∗ Fe3O4

3Fe + 2O2 −to→ Fe3O4

∗ Fe2O3

Sơ đồ: Fe + Cl2→ FeCl3 + NaOH→ Fe(OH)3 −to→ Fe2O3

2Fe + 3Cl2 −to→ 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 −to→ Fe2O3 + 3H2O

Giải bài 3 trang 60 SGK Hóa 9

Bài 3: Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy trình bày phương pháp làm sạch sắt.

Lời giải:

Cho bột kim loại sắt có lẫn nhôm vào dung dịch NaOH dư, chỉ có nhôm phản ứng, sắt sẽ không phản ứng

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 ↑

Sau khi khí bay ra hết, tức nhôm đã phản ứng hết, lọc dung dịch sau phản ứng thấy còn chất rắn không tan, đó là sắt.

Giải bài 4 trang 60 SGK Hóa 9

Bài 4: Sắt tác dụng được với chất nào sau đây?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2

b) H2SO4 đặc, nguội

c) Khí Cl2

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hóa học và ghi điều kiện, nếu có:

Lời giải:

Sắt tác dụng với dung dịch muối Cu(NO3)2 (a) và khí Cl2 (c):

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu ↓

(kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối)

2Fe + 3Cl2 −to→ 2FeCl3.

Lưu ý: Sắt bị thụ động hóa trong môi trường H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

Giải bài 5 trang 60 SGK Hóa 9

Bài 5: Ngâm bột sắt dư trong 10ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

Lời giải:

a) nCuSO4 = CM .V = 1. 0,01 = 0,01 (mol)

PTHH: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (1)

Chất rắn A gồm sắt dư và đồng, dung dịch B là FeSO4.

nCu = nCuSO4 = 0,01 mol

PTHH cho A + dd HCl:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (2)

Cu + HCl → không phản ứng.

Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng với HCl chỉ có Cu

mCu = 0,01 x 64 = 0,64g.

b) Dung dịch B chỉ có FeSO4:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4 ( 3)

Theo pt (1) nFeSO4 = nCuSO4 = 0,01 mol

Theo pt (3) nNaOH = 2. nFeSO4 = 2. 0,01 = 0,02 mol

Hóa học 9 Bài 19: Sắt

I. Tính chất vật lí:

Sắt là kim loại màu trắng xám, khi ở dạng bột có màu đen.

Sắt có tính nhiễm từ (bị nam châm hút và sắt cũng có thể nhiễm từ trở thành nam châm). Khối lượng riêng D = 7,86g/cm3, nóng chảy ở 1539°C.

Sắt dẻo nên dễ rèn.

II. Tính chất hóa học:

Sắt có những tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với nhiều phi kim

Sắt tác dụng với oxi tạo thành oxit, tác dụng với nhiều phi kim tạo thành muối.

Ví dụ:

2. Tác dụng với dung dịch axit

Sắt tác dụng với dung dịch axit HCl và H2SO4 loãng tạo thành muối sắt (II) và giải phóng H2.

Phương trình hóa học:

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Chú ý: Sắt không tác dụng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

Khi sắt phản ứng với HNO3 loãng, H2SO4 đặc, nóng sản phẩm thu được chứa muối sắt (III) và không giải phóng H2.

3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn

Ví dụ:

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 19 (có đáp án): Sắt

Câu 1: Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là:

 A. Sắt cháy tạo thành khói trắng dày đặt bám vào thành bình.

 B. Không thấy hiện tượng phản ứng

 C. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ

 D. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu đen

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 2: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các chất thu được sau phản ứng là:

 A. FeCl2 và khí H2

 B. FeCl2, Cu và khí H2

 C. Cu và khí H2

 D. FeCl2 và Cu

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Cu không phản ứng với HCl

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 3: Kim loại được dùng để làm sạch dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 là

 A. Fe

 B. Zn

 C. Cu

 D. Al

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Sử dụng một lượng dư kim loại Fe

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Lọc bỏ kim loại thu được dung dịch FeSO4 tinh khiết.

Câu 4: Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?

 A. FeS2

 B. FeO

 C. Fe2O3

 D. Fe3O4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5: Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:

 A. HCl

 B. H2SO4

 C. NaOH

 D. AgNO3

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

Câu 6: Phản ứng tạo ra muối sắt (III) sunfat là:

 A. Sắt phản ứng với H2SO4 đặc, nóng.

 B. Sắt phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng

 C. Sắt phản ứng với dung dịch CuSO4

 D. Sắt phản ứng với dung dịch Al2(SO4)3

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 7: Hoà tan 16,8g kim loại vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại đem hoà tan là (Biết trong muối thu được sau phản ứng kim loại có hóa trị II)

 A. Mg

 B. Zn

 C. Pb

 D. Fe

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Ta có: nkhí = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol, gọi kim loại là M

Câu 8: Một tấn quặng manhetit chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe có trong quặng là:

 A. 858 kg

 B. 885 kg

 C. 588 kg

 D. 724 kg

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Khối lượng Fe3O4 có trong 1 tấn quặng là: 

Câu 9: Clo hoá 33,6g một kim loại A ở nhiệt độ cao thu được 97,5g muối ACl3. A là kim loại:

 A. Al

 B. Cr

 C. Au

 D. Fe

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

  2A + 3Cl2 → 2ACl3

Câu 10: Chất nào dưới đây không tác dụng với Fe?

 A. HCl.

 B. H2SO4 loãng.

 C. H2SO4 đặc, nóng.

 D. H2SO4 đặc, nguội.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*