Giải bài tập sách giáo khoa Hóa Học Lớp 9

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Một số oxit quan trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Tính chất hóa học của axit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Một số axit quan trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 8: Một số bazơ quan trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: Tính chất hóa học của muối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Một số muối quan trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Phân bón hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 (có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Nhôm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19: Sắt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Ôn tập học kì 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 (có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25: Tính chất của phi kim ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 26: Clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Các oxit của cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 36: Metan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 37: Etilen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 38: Axetilen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 39: Benzen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 2 (có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 41: Nhiên liệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ất của Hiđrocacbon. Polime

Bài 44: Rượu etylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 45: Axit axetic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 47: Chất béo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 50: Glucozơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 51: Saccarozơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 53: Protein ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 54: Polime ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 56: Ôn tập cuối năm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 (có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*