Bài 40: Thực vật

5/5 - (1 bình chọn)

Câu 1 (trang 54 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Quan sát các hình dưới đây và tìm ra ít nhất có hai đặc điểm khác nhau giữa các cặp cây

Trả lời:

a) Trắc bách diệp và vạn tuế.

   – Cây trắc bách diệp thân cao, dài và rễ cắm vào đất.

   – Cây vạn tuê thân nhỏ, thấp hơn và rễ trong chậu

b) Kơ-nia và cau

   – Cây Kơ-nia thân to và dài, cành lá xum xuê

   – Cây cau thân nhỏ và thon

c) Khế và hoa hồng

   – Cây hoa hồng thân mềm, nhỏ

   – Cây khế thân to, dài có mọc quả.

Câu 2 (trang 55 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Quan sát cây hoa hồng (hình trên) và cây hoa sen (hình dưới), tìm xem chúng đều có những bộ phận nào

Trả lời:

– Chúng đều có: hoa, lá, nhụy và đều là loài thực vật thân mềm.

Câu 3 (trang 56 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Vẽ và tô màu một số cây bạn quan sát được vào phần để trống.

Trả lời:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*