Bài 49: Động vật

5/5 - (1 bình chọn)

Câu 1 (trang 73 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Trả lời:

a) Trong số những con vật dưới đây, con vật nào to nhất?

   (. . .) Bò

   (. . .) Hổ

   (. . .) Hươu cao cổ

   ( X ) Voi

b) Trong số những con vật dưới đây, con vật nào có mũi dài nhất?

   (. . .) Bò

   (. . .) Hổ

   (. . .) Hươu cao cổ

   ( X) Voi

c) Trong số những con vật dưới đây, con nào có cổ dài nhất?

   (. . .) Bò

   (. . .) Hổ

   ( X ) Hươu cao cổ

   (. . .) Voi

d) Trong số những con vật dưới đây, con vật nào bé nhất?

   (. . .) Cóc

   (. . .) Ong

   (. . .) Ếch

   ( X ) Kiến

Câu 2 (trang 73 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Quan sát các hình trang 94, 95 trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi:

a) những con vật nào có đuôi?

– Những con vật có đuôi: bò, hổ, sóc, voi, hươu cao cổ, cá heo.

b) những con vật nào không có đuôi?

– Những con vật không có đuôi: ếch, kiến, ong.

c) Những con vật nào vừa có chân, vừa có cánh?

– Những con vật vừa có chân, vừa có cánh: đại bàng, ong.

d) Những con vật nào có nhiều chân?

– Những con vật có nhiều chân: con rết, con gián, con ong

e) Những con vật nào có 4 chân?

– Những con vật có 4 chân: bò, hổ, voi, hươu cao cổ, sóc.

g) Con vật nào biết bay?

– Con vật biết bay: đại bàng, ong

h) Con vật nào biết bơi?

– Con vật biết bơi: Cá heo

Câu 3 (trang 74 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Hãy rút ra nhận xét khái quát về những đặc điểm chung của động vật và điền nhận xét đó vào chỗ … trong câu dưới đây.

Trả lời:

   Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật khác nhau nhưng cơ thể của chúng đều có 3 bộ phận là: chân, thân và đầu.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*