✅ Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 158 SGK Hóa 9

Bài 1: Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều …

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là …

c) … là lương thực của con người

Lời giải:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều tinh bột.

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.

c) Tinh bột là lương thực của con người.

Giải bài 2 trang 158 SGK Hóa 9

Bài 2: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Lời giải:

Câu đúng: D.

Giải bài 3 trang 158 SGK Hóa 9

Bài 3: Nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn màu trắng sau:

a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

Lời giải:

a) – Lần lượt cho các mẫu chất vào nước :

   + Chất tan trong nước là saccarozơ.

   + 2 chất còn là là tinh bột và xenlulozo

– Cho hai chất còn lại tác dụng với với dung dịch iot

    + Mẫu thử nào chuyển sang màu xanh là tinh bột, chất còn lại là xenlulozơ

b) – Cho các mẫu thử hòa tan vào nước

   + Chất không tan là tinh bột.

   + 2 chất còn lại tan trong nước là glucozo và saccarozo

– Cho hai chất còn lại tác dụng với Ag2O trong dung dịch NH3 dư

    + Chất nào có phản ứng tráng gương (tạo chất màu snasg bạc bám trên thành ống nghiệm) đó là glucozơ, còn lại là saccarozơ.

PTHH: C6H12O6 + Ag2O –NH3-> C6H12O7 + 2Ag.

Giải bài 4 trang 158 SGK Hóa 9

Bài 4: Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

a) (- C6H10O5 -)n → C6H12O6 hiệu suất 80%.

b) C6H12O6 → C2H5OH hiệu suất 75%.

Hãy viết phương trình theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ 1 tấn tinh bột.

Lời giải:

Phương trình phản ứng hóa học:

( -C6H10O5– )n + nH2O → nC6H12O6

1 mol                                   1 mol

⇒ 162n tấn ( -C6H10O5– )n tạo ra 180n tấn nC6H12O6

Vì hiệu suất 80% nên khối lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột là:

Phương trình phản ứng tạo rượu etylic:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

1mol                                   2mol

8/9 tấn                                    ? tấn

⇒ 180 tấn C6H12O6 tạo ra 2. 46 = 92 tấn C2H5OH

Vì hiệu suất 75% nên khối lượng rượu etylic thu được:

= 0,341 tấn.

ý thuyết Hóa học 9 Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

– Tinh bột có nhiều trong các loại hạt, củ, quả như: lúa, ngô, khoai, sắn…

– Xenlulozơ là thành phần chủ yếu trong sợi bông, gỗ, tre, nứa…

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

– Tinh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan được trong nước nóng tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.

– Xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng.

III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ

Phân tử tinh bột và xenlulozơ được tạo thành do nhiều mắt xích -C6H12O5– liên kết với nhau viết gọn là (-C6H12O5-)n

– Số mắt xích trong phân tử tinh bột n ≈ 1200 – 6000.

– Số mắt xích trong phân tử xenlulozơ n ≈ 10.000 – 14.000

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thủy phân

– Khi đun nóng trong dung dịch axit loãng, tinh bột hoặc xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ

– Ở nhiệt độ thường, dưới tác dụng của enzim thích hợp tinh bột hoặc xenlulozơ cũng bị thủy phân thành glucozơ

2. Phản ứng của tinh bột với iot

Tinh bột tác dụng với iot tạo ra màu xanh đặc trưng.

Nhận xét: Iot được dùng để nhận biết hồ tinh bột và ngược lại.

V. ỨNG DỤNG

– Tinh bột và xenlulozơ được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp:

– Tinh bột là lương thực quan trọng của con người, là nguyên liệu sản xuất đường glucozơ và rượu etylic.

Xenlulozo được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, nguyên liệu sản xuất vải sợi, sản xuất giấy…

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 52 (có đáp án): Tinh bột và xenlulozơ

Câu 1: Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

 A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước.

 B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.

 C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước nóng.

 D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan được trong nước nóng. Còn xenlulozơ không tan cả trong nước lạnh và nước nóng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2: Tinh bột, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

 A. hòa tan Cu(OH)2.

 B. trùng ngưng.

 C. tráng gương.

 D. thủy phân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D.

Tinh bột, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 3: Phân tử tinh bột được tạo thành do nhiều nhóm – C6H10O5– (gọi là mắt xích) liên kết với nhau. Số mắt xích trong phân tử tinh bột trong khoảng

 A. 1200 – 6000.

 B. 6000 – 10000.

 C. 10000 -14000.

 D. 12000- 14000.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

Câu 4: Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng

 A. quỳ tím.

 B. iot.

 C. NaCl.

 D. glucozơ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B.

Câu 5: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân?

 A. Tinh bột.

 B. Xenlulozơ.

 C. Saccarozơ.

 D. Glucozơ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D.

Glucozơ không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây là đúng?

 A. Tinh bột và xenlulozơ đều tạo ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

 B. Tinh bột và xenlulozơ đều có cùng số mắt xích trong phân tử.

 C. Tinh bột và xenlulozơ có phân tử khối bằng nhau.

 D. Tinh bột và xenlulozơ đều dễ tan trong nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

Câu 7: Phân tử khối của tinh bột khoảng 299700 đvC. Số mắt xích (-C6H10O5-) trong phân tử tinh bột là

 A. 1850.

 B. 1900.

 C. 1950.

 D. 2100.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

Câu 8: Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

 A. xanh.

 B. đỏ.

 C. tím.

 D. vàng nhạt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 9: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng đạt 75%, khối lượng glucozơ thu được là

 A. 250 gam.

 B. 300 gam.

 C. 360 gam.

 D. 270 gam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D.

Câu 10: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết hiệu suất phản ứng là 100%.

 A. 0,80 kg.

 B. 0,90 kg.

 C. 0,99 kg.

 D. 0,89 kg

Hiển thị đáp án

Đáp án: D.

Khối lượng tinh bột có trong 1kg gạo là:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*