Bài 53: Chim

5/5 - (1 bình chọn)

Câu 1 (trang 80 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Điền tên các bộ phận của con chim vào (. . .) cho phù hợp

Trả lời:

Câu 2 (trang 80 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Trả lời:

a) Trong số những loài chim dưới đây, loài nào biết bơi?

   (. . .) Vẹt

   ( X ) Ngỗng

   (. . .) Công

   (. . .) Đà điểu

b) Trong số những loài chim dưới đây, loài nào có thể bắt chước tiếng người?

   ( X ) Vẹt

   (. . .) Ngỗng

   (. . .) Công

   (. . .) Đà điểu

c) Trong số những loài chim dưới đây, loài nào chạy nhanh?

   (. . .) Vẹt

   (. . .) Ngỗng

   (. . .) Công

   ( X ) Đà điểu

Câu 3 (trang 81 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Cơ thể loài chim có đặc điểm gì chung?

Trả lời:

– Có mỏ, vuốt, đầu, thân, đuôi và đặc điểm nhất lớn nhất là có cánh.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*