Các dạng câu hỏi SAT Critical Reading

5/5 - (1 bình chọn)

Bài thi SAT Critical Reading là một trong ba bài thi chính thức của SAT, đánh giá khả năng đọc hiểu của thí sinh. Bài thi có tổng cộng 52 câu hỏi, được chia thành 5 bài đọc khác nhau, mỗi bài đọc có từ 10 đến 11 câu hỏi.

Các câu hỏi trong bài thi SAT Critical Reading được chia thành 8 dạng chính, bao gồm:

 • Big Picture Questions (câu hỏi ý chính): Câu hỏi này yêu cầu thí sinh xác định ý chính của bài đọc, bao gồm luận điểm chính, quan điểm của tác giả, hoặc thái độ của tác giả.
 • Little Picture Questions (câu hỏi ý phụ): Câu hỏi này yêu cầu thí sinh xác định thông tin cụ thể trong bài đọc, bao gồm thông tin về sự kiện, nhân vật, địa điểm, hoặc ý tưởng.
 • Inference Questions (câu hỏi suy luận): Câu hỏi này yêu cầu thí sinh suy luận ý nghĩa của một từ, cụm từ, hoặc đoạn văn dựa trên thông tin có trong bài đọc.
 • Word-in-context Questions (câu hỏi nghĩa của từ): Câu hỏi này yêu cầu thí sinh xác định nghĩa của một từ trong bối cảnh cụ thể của bài đọc.
 • Function Questions (câu hỏi chức năng): Câu hỏi này yêu cầu thí sinh xác định chức năng của một câu hoặc đoạn văn trong bài đọc.
 • Author Technique Questions (câu hỏi kỹ năng của tác giả): Câu hỏi này yêu cầu thí sinh xác định kỹ năng hoặc thủ thuật mà tác giả sử dụng trong bài đọc.
 • Data Interpretation Questions (câu hỏi giải thích dữ liệu): Câu hỏi này yêu cầu thí sinh giải thích thông tin trong biểu đồ, bảng, hoặc sơ đồ trong bài đọc.

Chiến thuật trả lời các dạng câu hỏi SAT Critical Reading

Để trả lời chính xác các câu hỏi SAT Critical Reading, thí sinh cần nắm vững kiến thức về các dạng câu hỏi và các chiến thuật trả lời phù hợp. Dưới đây là một số chiến thuật cơ bản cho từng dạng câu hỏi:

 • Big Picture Questions: Đọc kỹ câu hỏi và xác định xem câu hỏi yêu cầu gì. Sau đó, đọc lướt qua bài đọc để tìm ý chính. Nếu câu hỏi yêu cầu xác định quan điểm của tác giả, hãy chú ý đến những từ ngữ thể hiện thái độ hoặc niềm tin của tác giả. Nếu câu hỏi yêu cầu xác định thái độ của tác giả, hãy chú ý đến những từ ngữ thể hiện cảm xúc hoặc sự đánh giá của tác giả.
 • Little Picture Questions: Đọc kỹ câu hỏi và xác định xem câu hỏi yêu cầu thông tin gì. Sau đó, đọc kỹ đoạn văn hoặc câu văn có chứa thông tin cần thiết. Chú ý đến các từ khóa và thông tin cụ thể được cung cấp trong đoạn văn hoặc câu văn.
 • Inference Questions: Đọc kỹ câu hỏi và xác định xem câu hỏi yêu cầu suy luận gì. Sau đó, đọc kỹ bài đọc để tìm thông tin liên quan đến câu hỏi. Dựa trên thông tin có trong bài đọc, hãy suy luận ra câu trả lời hợp lý nhất.
 • Word-in-context Questions: Đọc kỹ câu hỏi và xác định xem câu hỏi yêu cầu nghĩa của từ nào. Sau đó, đọc kỹ đoạn văn có chứa từ cần tìm. Chú ý đến cách sử dụng từ đó trong đoạn văn. Dựa trên cách sử dụng của từ trong đoạn văn, hãy suy luận ra nghĩa của từ đó.
 • Function Questions: Đọc kỹ câu hỏi và xác định xem câu hỏi yêu cầu chức năng của câu hoặc đoạn văn nào. Sau đó, đọc kỹ câu hoặc đoạn văn đó. Chú ý đến các từ ngữ và cấu trúc câu. Dựa trên các từ ngữ và cấu trúc câu, hãy suy luận ra chức năng của câu hoặc đoạn văn đó.
 • Author Technique Questions: Đọc kỹ câu hỏi và xác định xem câu hỏi yêu cầu tác giả sử dụng kỹ năng hoặc thủ thuật nào. Sau đó, đọc kỹ bài đọc để tìm những ví dụ về kỹ năng hoặc thủ thuật đó. Dựa trên những ví dụ được tìm thấy, hãy suy luận ra tác giả đã sử dụng kỹ năng hoặc thủ thuật đó như thế nào.
 • Data Interpretation Questions: Đọc kỹ câu hỏi và xác định xem câu hỏi yêu cầu thông tin gì từ biểu đồ, bảng, hoặc sơ đồ. Sau đó, đọc kỹ biểu đồ, bảng, hoặc sơ đồ đó. Chú ý đến các số liệu và thông tin được cung cấp. Dựa trên các số liệu và thông tin được cung cấp, hãy suy luận ra câu trả lời hợp lý nhất.

Luyện tập thường xuyên

Để đạt điểm cao trong bài thi SAT Critical Reading, thí sinh cần luyện tập thường xuyên.

Xem thêm

GIA SƯ SAT

Mẹo làm bài thi SAT Reading

Các dạng câu hỏi SAT Critical Reading

Tổng hợp kiến thức SAT Reading