Các lĩnh vực nghiên cứu của Psychology

5/5 - (1 bình chọn)

Tâm lý học là một ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi của con người. Đây là một ngành học đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của tâm lý học có thể được chia thành hai nhóm:

 • Tâm lý học cơ bản
 • Tâm lý học ứng dụng

Tâm lý học cơ bản tập trung vào việc khám phá và hiểu rõ bản chất của tâm trí và hành vi con người. Các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của tâm lý học bao gồm:

 • Tâm lý học nhận thức: nghiên cứu về các quá trình nhận thức của con người, bao gồm tri giác, chú ý, trí nhớ, học tập, suy luận, và giải quyết vấn đề.
 • Tâm lý học phát triển: nghiên cứu về sự phát triển của con người xuyên suốt cuộc đời, từ khi còn là phôi thai cho đến khi già đi.
 • Tâm lý học khác biệt cá nhân: nghiên cứu về sự khác biệt về tâm lý giữa các cá nhân, bao gồm khả năng trí tuệ, tính cách, và sở thích.
 • Tâm lý học thần kinh: nghiên cứu về mối quan hệ giữa não bộ và hành vi.
 • Tâm lý học xã hội: nghiên cứu về cách thức con người tương tác với nhau trong các nhóm và xã hội.

Tâm lý học ứng dụng tập trung vào việc áp dụng các kiến thức và nguyên tắc tâm lý học vào thực tế. Các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng của tâm lý học bao gồm:

 • Tâm lý học lâm sàng: nghiên cứu và điều trị các rối loạn tâm lý.
 • Tâm lý học giáo dục: nghiên cứu về quá trình học tập và giảng dạy, cũng như phát triển các phương pháp giáo dục hiệu quả.
 • Tâm lý học công nghiệp và tổ chức: nghiên cứu về các khía cạnh tâm lý của hoạt động sản xuất và kinh doanh, chẳng hạn như tuyển dụng, đào tạo, và động viên nhân viên.
 • Tâm lý học pháp lý: nghiên cứu về các khía cạnh tâm lý của hệ thống pháp luật, chẳng hạn như thẩm định tâm thần, điều tra tội phạm, và tư vấn pháp lý.
 • Tâm lý học sức khỏe: nghiên cứu về mối quan hệ giữa tâm lý và sức khỏe thể chất, cũng như phát triển các chương trình phòng chống và điều trị bệnh tật.

Ngoài ra, tâm lý học còn có một số lĩnh vực nghiên cứu khác, chẳng hạn như tâm lý học môi trường, tâm lý học thể thao, tâm lý học nghệ thuật, và tâm lý học tôn giáo.

Các lĩnh vực nghiên cứu của tâm lý học có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người. Các kiến thức và nguyên tắc tâm lý học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, y tế, kinh doanh, đến pháp luật và xã hội.

Xem thêm

Gia sư psychology

Các môn học Psychology cơ bản

Các lĩnh vực nghiên cứu của Psychology

Các ứng dụng của Psychology trong đời sống