Các lỗi phát âm tiếng Hàn thường gặp

5/5 - (1 bình chọn)

Phát âm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc học tiếng Hàn. Một phát âm chuẩn sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với người bản xứ, cũng như tạo ấn tượng tốt hơn trong mắt họ. Tuy nhiên, trong quá trình học, nhiều người thường mắc phải những lỗi phát âm tiếng Hàn. Dưới đây là một số lỗi phát âm tiếng Hàn thường gặp mà bạn cần lưu ý:

Lỗi đọc phụ âm (받침) chưa đúng cách

Phụ âm trong tiếng Hàn được chia thành 2 loại: phụ âm đơn và phụ âm kép. Trong đó, phụ âm đơn là những phụ âm cơ bản, được sử dụng riêng lẻ. Phụ âm kép là những phụ âm được kết hợp với nhau thành một khối.

Một số lỗi phát âm phụ âm đơn thường gặp:

 • Lỗi đọc phụ âm ㄱ thành ㅋ, ㅎ thành ㅋ.
 • Lỗi đọc phụ âm ㄴ thành ㅇ.
 • Lỗi đọc phụ âm ㄷ thành ㅌ.
 • Lỗi đọc phụ âm ㄹ thành ㄴ.

Một số lỗi phát âm phụ âm kép thường gặp:

 • Lỗi đọc phụ âm kép ㄲ thành ㅋ.
 • Lỗi đọc phụ âm kép ㄸ thành ㅌ.
 • Lỗi đọc phụ âm kép ㅆ thành ㅅ.
 • Lỗi đọc phụ âm kép ㄼ thành ㄲ.
 • Lỗi đọc phụ âm kép ㄿ thành ㄸ.

Lỗi chưa xác định được quy tắc đồng hoá phụ âm

Trong tiếng Hàn, có một số quy tắc đồng hoá phụ âm. Ví dụ, khi một phụ âm vô thanh (ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ) đứng trước một phụ âm hữu thanh (ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ), nó sẽ chuyển thành phụ âm hữu thanh.

Một số lỗi phát âm do chưa xác định được quy tắc đồng hoá phụ âm thường gặp:

 • Lỗi đọc ㄱ thành ㄷ khi đứng trước ㄴ.
 • Lỗi đọc ㄷ thành ㅂ khi đứng trước ㄹ.
 • Lỗi đọc ㅂ thành ㅁ khi đứng trước ㅁ.
 • Lỗi đọc ㅈ thành ㅇ khi đứng trước ㅇ.

Sự biến động âm tiết

Trong tiếng Hàn, có một số trường hợp âm tiết sẽ biến động khi đứng trước một phụ âm hoặc một âm tiết khác. Ví dụ, âm tiết ㅓ sẽ chuyển thành ㅗ khi đứng trước ㄹ.

Một số lỗi phát âm do sự biến động âm tiết thường gặp:

 • Lỗi đọc ㅓ thành ㅗ khi đứng trước ㄹ.
 • Lỗi đọc ㅕ thành ㅑ khi đứng trước ㄹ.
 • Lỗi đọc ㅛ thành ㅠ khi đứng trước ㄹ.
 • Lỗi đọc ㅡ thành ㅜ khi đứng trước ㄹ.

Lỗi lược bỏ phụ âm

Trong tiếng Hàn, có một số trường hợp phụ âm sẽ bị lược bỏ khi đứng trước một âm tiết khác. Ví dụ, phụ âm ㄹ sẽ bị lược bỏ khi đứng trước ㄴ hoặc ㅅ.

Một số lỗi phát âm do lược bỏ phụ âm thường gặp:

 • Lỗi lược bỏ phụ âm ㄹ khi đứng trước ㄴ.
 • Lỗi lược bỏ phụ âm ㄹ khi đứng trước ㅅ.
 • Lỗi lược bỏ phụ âm ㅇ khi đứng trước ㄹ.
 • Lỗi lược bỏ phụ âm ㅎ khi đứng trước ㄹ.

Lỗi lược bỏ nguyên âm

Trong tiếng Hàn, có một số trường hợp nguyên âm sẽ bị lược bỏ khi đứng trước một âm tiết khác. Ví dụ, nguyên âm ㅣ sẽ bị lược bỏ khi đứng trước ㅎ.

Một số lỗi phát âm do lược bỏ nguyên âm thường gặp:

 • Lỗi lược bỏ nguyên âm ㅣ khi đứng trước ㅎ.
 • Lỗi lược bỏ nguyên âm ㅜ khi đứng trước ㅎ.
 • Lỗi lược bỏ nguyên âm ㅡ khi đứng trước ㅎ.

Để khắc phục những lỗi phát âm tiếng Hàn thường gặp, bạn cần luyện tập phát âm thường xuyên, đồng thời tham khảo các tài liệu học phát âm chuẩn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các lớp học phát âm tiếng Hàn với giáo viên bản xứ để được hướng dẫn và sửa lỗi phát âm một cách chính xác.

Tại Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức, chúng tôi cung cấp các lớp học phát âm tiếng Hàn với giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm. Các giáo viên của chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục những lỗi phát âm tiếng

Xem thêm

Gia sư tiếng Hàn

Bí quyết học ngữ pháp tiếng Hàn hiệu quả

Các lỗi phát âm tiếng Hàn thường gặp

Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn