Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn

5/5 - (1 bình chọn)

Tiếng Hàn là một ngôn ngữ có hệ thống phát âm rất phức tạp, với nhiều quy tắc và biến âm. Để có thể phát âm tiếng Hàn chuẩn, người học cần nắm vững những kiến thức cơ bản về hệ thống nguyên âm, phụ âm và các quy tắc phát âm.

Hệ thống nguyên âm tiếng Hàn

Hệ thống nguyên âm tiếng Hàn bao gồm 21 nguyên âm, được chia thành 10 nguyên âm đơn và 11 nguyên âm ghép.

 • Nguyên âm đơn:
  • ㅏ (a)
  • ㅑ (ya)
  • ㅓ (eo)
  • ㅕ (yeo)
  • ㅗ (o)
  • ㅛ (yo)
  • ㅜ (u)
  • ㅠ (yu)
  • ㅡ (eu) *ㅣ (i)
 • Nguyên âm ghép:
  • ㅐ (ae)
  • ㅔ (e)
  • ㅒ (ye)
  • ㅖ (yeo)
  • ㅘ (wa)
  • ㅙ (wae)
  • ㅚ (wo)
  • ㅝ (woe)
  • ㅟ (wi)
  • ㅢ (ui)

Hệ thống phụ âm tiếng Hàn

Hệ thống phụ âm tiếng Hàn bao gồm 19 phụ âm, được chia thành 14 phụ âm đơn và 5 phụ âm ghép.

 • Phụ âm đơn:
  • ㄱ (g)
  • ㄴ (n)
  • ㄷ (d)
  • ㄹ (r)
  • ㅁ (m)
  • ㅂ (b)
  • ㅅ (s)
  • ㅇ (ng)
  • ㅈ (j)
  • ㅊ (ch)
  • ㅋ (k)
  • ㅌ (t)
  • ㅍ (p)
  • ㅎ (h)
 • Phụ âm ghép:
  • ㄲ (kk)
  • ㄸ (tt)
  • ㅃ (pp)
  • ㅆ (ss)
  • ㅉ (jj)

Các quy tắc phát âm tiếng Hàn

Ngoài việc nắm vững hệ thống nguyên âm và phụ âm, người học tiếng Hàn cần nắm vững các quy tắc phát âm sau:

 • Nối âm (연음화): Khi hai âm tiết liên tiếp nhau và âm tiết thứ hai bắt đầu bằng một phụ âm thì âm tiết thứ nhất sẽ được biến đổi theo quy tắc nối âm.
 • Nhũ âm hóa (유음화): Khi âm tiết thứ nhất kết thúc bằng phụ âm “ㄴ” và âm tiết thứ hai bắt đầu bằng phụ âm “ㄹ” thì âm tiết thứ nhất sẽ biến đổi thành “ㄹ”.
 • Mũi âm hóa (비음화): Khi âm tiết thứ nhất kết thúc bằng phụ âm “ㅁ” và âm tiết thứ hai bắt đầu bằng phụ âm “ㄴ” thì âm tiết thứ nhất sẽ biến đổi thành “ㄴ”.
 • Trọng âm hóa (경음화): Khi âm tiết thứ nhất kết thúc bằng phụ âm “ㄱ, ㄷ, ㅂ” và âm tiết thứ hai bắt đầu bằng phụ âm “ㅎ” thì phụ âm “ㅎ” sẽ biến đổi thành “ㅋ, ㅌ, ㅍ”.
 • Nguyên âm cuối (받침): Nguyên âm cuối có thể được phát âm thành 0, 1 hoặc 2 âm tiết.

Luyện tập phát âm tiếng Hàn

Để có thể phát âm tiếng Hàn chuẩn, người học cần luyện tập thường xuyên. Có nhiều cách để luyện tập phát âm tiếng Hàn, chẳng hạn như:

 • Luyện tập theo các bài học phát âm tiếng Hàn trên mạng hoặc qua các ứng dụng học tiếng Hàn.
 • Luyện tập với giáo viên tiếng Hàn.
 • Luyện tập với người bản xứ.

Ngoài ra, người học cũng cần chú ý đến ngữ điệu trong tiếng Hàn. Ngữ điệu tiếng Hàn có thể được chia thành hai loại chính: ngữ điệu lên và ngữ điệu xuống. Ngữ điệu lên thường được sử dụng để biểu thị sự vui mừng, phấn khích, ngạc nhiên,… Ngữ điệu xuống thường được sử dụng để biểu thị sự buồn bã, nghiêm trọng,…

Xem thêm

Gia sư tiếng Hàn

Các lỗi phát âm tiếng Hàn thường gặp

Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn

Các nguyên tắc phát âm tiếng Hàn