Các mô hình kinh tế vi mô, vĩ mô

5/5 - (1 bình chọn)

Mô hình kinh tế là một cách đơn giản hóa thực tế kinh tế để dễ dàng nghiên cứu và phân tích. Mô hình kinh tế thường được sử dụng để mô tả các mối quan hệ giữa các biến kinh tế, chẳng hạn như giá cả, lượng cầu, lượng cung, sản lượng, thất nghiệp, lạm phát,…

Các mô hình kinh tế vi mô

 • Mô hình cung và cầu (Supply and demand model): Là mô hình cơ bản nhất của kinh tế vi mô, mô tả mối quan hệ giữa giá cả và lượng cung, lượng cầu của một hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Mô hình cạnh tranh hoàn hảo (Perfect competition model): Mô hình mô tả một thị trường trong đó có nhiều người bán và người mua, hàng hóa được tiêu chuẩn hóa và thông tin được phổ biến.
 • Mô hình cạnh tranh độc quyền (Monopolistic competition model): Mô hình mô tả một thị trường trong đó có nhiều người bán, nhưng mỗi người bán có một số quyền lực thị trường.
 • Mô hình độc quyền (Monopoly model): Mô hình mô tả một thị trường trong đó chỉ có một người bán.
 • Mô hình độc quyền bán quyền (Oligopoly model): Mô hình mô tả một thị trường trong đó có ít người bán và các doanh nghiệp có thể tác động đến giá cả thị trường.

Các mô hình kinh tế vĩ mô

 • Mô hình IS-LM (IS-LM model): Mô hình mô tả mối quan hệ giữa lãi suất và sản lượng trong nền kinh tế.
 • Mô hình AD-AS (AD-AS model): Mô hình mô tả mối quan hệ giữa tổng cầu và tổng cung trong nền kinh tế.
 • Mô hình Phillips (Phillips curve): Mô hình mô tả mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát trong nền kinh tế.
 • Mô hình Mundell-Fleming (Mundell-Fleming model): Mô hình mô tả mối quan hệ giữa lãi suất, sản lượng và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế mở.
 • Mô hình Solow (Solow model): Mô hình mô tả sự tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Các mô hình kinh tế vi mô và vĩ mô được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế, giảng dạy kinh tế và hoạch định kinh tế. Các mô hình này giúp các nhà kinh tế hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nền kinh tế và đưa ra các chính sách kinh tế hiệu quả.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các mô hình kinh tế:

 • Mô hình cung và cầu được sử dụng để dự đoán tác động của các chính sách kinh tế đối với giá cả và lượng cung, lượng cầu của hàng hóa và dịch vụ.
 • Mô hình cạnh tranh hoàn hảo được sử dụng để phân tích hiệu quả của cạnh tranh hoàn hảo và tác động của các chính sách kinh tế đối với cạnh tranh hoàn hảo.
 • Mô hình độc quyền được sử dụng để phân tích tác động của độc quyền và tác động của các chính sách kinh tế đối với độc quyền.
 • Mô hình IS-LM được sử dụng để phân tích tác động của các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đối với sản lượng và lãi suất.
 • Mô hình AD-AS được sử dụng để phân tích tác động của các cú sốc kinh tế đối với sản lượng và lạm phát.

Việc sử dụng các mô hình kinh tế cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Mô hình kinh tế chỉ là sự đơn giản hóa của thực tế kinh tế. Do đó, các kết quả của mô hình kinh tế không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối.
 • Mô hình kinh tế chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi mà các giả định của mô hình được thỏa mãn. Nếu các giả định của mô hình không được thỏa mãn, thì kết quả của mô hình sẽ không chính xác.
 • Mô hình kinh tế chỉ có thể được sử dụng để dự đoán các xu hướng chung. Mô hình kinh tế không thể dự đoán chính xác các biến động kinh tế ngắn hạn.

Xem thêm

Gia sư môn Kinh tế vi mô, vĩ mô

Các chính sách kinh tế vi mô, vĩ mô

Các mô hình kinh tế vi mô, vĩ mô

Các khái niệm cơ bản của Kinh tế vi mô, vĩ mô