Các phương pháp giảng dạy môn tâm lý học

5/5 - (1 bình chọn)

Các phương pháp giảng dạy môn tâm lý học

Tâm lý học là một môn học rộng lớn và phức tạp, bao gồm nhiều kiến thức, khái niệm, lý thuyết và ứng dụng. Để giảng dạy môn học này hiệu quả, cần có phương pháp giảng dạy phù hợp. Dưới đây là một số phương pháp giảng dạy môn tâm lý học hiệu quả:

Phương pháp giảng dạy truyền thống

Phương pháp giảng dạy truyền thống là phương pháp giảng dạy phổ biến nhất, bao gồm các hoạt động chính như:

 • Giảng viên truyền đạt kiến thức: Giảng viên là người truyền đạt kiến thức cho học sinh thông qua các phương pháp như thuyết trình, giải thích, minh họa,…
 • Học sinh tiếp thu kiến thức: Học sinh tiếp thu kiến thức thông qua các phương pháp như ghi chép, thảo luận, đặt câu hỏi,…

Ưu điểm: Phương pháp này mang lại hiệu quả cao trong việc truyền đạt kiến thức cơ bản và lý thuyết.

Nhược điểm: Phương pháp này có thể gây nhàm chán cho học sinh, đặc biệt là đối với những học sinh có khả năng tiếp thu kiến thức kém.

Phương pháp giảng dạy tích cực

Phương pháp giảng dạy tích cực là phương pháp giảng dạy chú trọng vào hoạt động của học sinh, bao gồm các hoạt động chính như:

 • Học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức: Học sinh là người chủ động tìm hiểu kiến thức thông qua các phương pháp như nghiên cứu, thực hành,…
 • Giảng viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh: Giảng viên là người hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình tìm hiểu kiến thức.

Ưu điểm: Phương pháp này giúp học sinh chủ động hơn trong việc học tập, phát triển kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Nhược điểm: Phương pháp này đòi hỏi giảng viên phải có kỹ năng giảng dạy tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phương pháp giảng dạy ứng dụng

Phương pháp giảng dạy ứng dụng là phương pháp giảng dạy chú trọng vào việc vận dụng kiến thức vào thực tế, bao gồm các hoạt động chính như:

 • Giảng viên cung cấp tình huống thực tế: Giảng viên cung cấp tình huống thực tế cho học sinh để học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế.
 • Học sinh thảo luận, giải quyết tình huống: Học sinh thảo luận, giải quyết tình huống thực tế dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Ưu điểm: Phương pháp này giúp học sinh hiểu rõ hơn về ứng dụng của kiến thức tâm lý học vào thực tế, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và ứng dụng kiến thức vào cuộc sống.

Nhược điểm: Phương pháp này đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức sâu rộng về tâm lý học và thực tế.

Các phương pháp giảng dạy khác

Ngoài các phương pháp giảng dạy trên, còn có một số phương pháp giảng dạy môn tâm lý học khác như:

 • Phương pháp giảng dạy theo nhóm: Phương pháp này giúp học sinh trao đổi ý kiến, thảo luận và giải quyết các vấn đề tâm lý học một cách hiệu quả.
 • Phương pháp giảng dạy trực quan: Phương pháp này giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách dễ dàng và lâu dài hơn.
 • Phương pháp giảng dạy qua thực hành: Phương pháp này giúp học sinh vận dụng kiến thức tâm lý học vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp

Việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Mục tiêu giảng dạy: Phương pháp giảng dạy cần phù hợp với mục tiêu giảng dạy của giảng viên.
 • Đối tượng học sinh: Phương pháp giảng dạy cần phù hợp với đối tượng học sinh.
 • Nội dung bài giảng: Phương pháp giảng dạy cần phù hợp với nội dung bài giảng.

Giảng viên cần linh hoạt lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp để đạt được hiệu quả giảng dạy cao nhất.

Xem thêm

Gia sư psychology

Cách học môn tâm lý học hiệu quả

Các phương pháp giảng dạy môn tâm lý học

Các vấn đề tâm lý học thường gặp