Các trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài

5/5 - (1 bình chọn)

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (KNLTV). Khung năng lực này chia tiếng Việt thành 3 cấp độ (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6).

Trình độ sơ cấp

Trình độ sơ cấp tiếng Việt dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Việt. Người học trình độ sơ cấp cần đạt được những yêu cầu sau:

  • Hiểu được những yêu cầu đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.
  • Sử dụng tiếng Việt để giao tiếp trong những tình huống đơn giản.
  • Có thể đọc và viết những đoạn văn bản ngắn, đơn giản.

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp tiếng Việt dành cho những người có nền tảng tiếng Việt cơ bản. Người học trình độ trung cấp cần đạt được những yêu cầu sau:

  • Hiểu được những yêu cầu phức tạp hơn trong cuộc sống hàng ngày.
  • Sử dụng tiếng Việt để giao tiếp trong những tình huống phức tạp hơn.
  • Có thể đọc và viết những đoạn văn bản dài, phức tạp hơn.

Trình độ cao cấp

Trình độ cao cấp tiếng Việt dành cho những người có trình độ tiếng Việt thành thạo. Người học trình độ cao cấp cần đạt được những yêu cầu sau:

  • Hiểu được những yêu cầu phức tạp nhất trong cuộc sống hàng ngày.
  • Sử dụng tiếng Việt thành thạo trong mọi tình huống giao tiếp.
  • Có thể đọc và viết những đoạn văn bản dài, phức tạp, có tính chuyên môn.

Để xác định trình độ tiếng Việt của mình, người học có thể tham gia các bài kiểm tra năng lực tiếng Việt do các cơ sở đào tạo tiếng Việt uy tín tổ chức.

Xem thêm

Cần tìm Gia sư tiếng Việt cho người nước ngoàiCác câu lạc bộ tiếng Việt cho người nước ngoài
Các tài liệu học tiếng Việt cho người nước ngoàiCác phương tiện học tiếng Việt cho người nước ngoài
Các trình độ tiếng Việt cho người nước ngoàiCác phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài hiệu quả
Giá dạy tiếng Việt cho người nước ngoàiCách tìm gia sư tiếng Việt cho người nước ngoài uy tín
Gia sư tiếng Việt cho người nước ngoài: Nên chọn gia sư online hay offline?Bài tập Tiếng Việt cho người nước ngoài
CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀICách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài