Cách đọc và viết chữ Khmer

5/5 - (1 bình chọn)

Chữ Khmer là chữ viết của người Khmer, được sử dụng chính thức tại Campuchia. Chữ Khmer là một hệ chữ tượng hình, có nguồn gốc từ chữ Phạn. Chữ Khmer được viết theo chiều từ trên xuống dưới, từ phải qua trái.

Phụ âm

Chữ Khmer có 33 phụ âm, được chia thành 2 nhóm:

 • Nhóm phụ âm đơn: 21 phụ âm
 • Nhóm phụ âm kép: 12 phụ âm

Cách đọc phụ âm

Phụ âm Khmer được đọc tương tự như phụ âm tiếng Việt, với một số điểm khác biệt như sau:

 • Phụ âm kh được đọc là k (không có âm gió)
 • Phụ âm th được đọc là t (không có âm gió)
 • Phụ âm ph được đọc là p (không có âm gió)
 • Phụ âm ch được đọc là c (không có âm gió)
 • Phụ âm ng được đọc là n (không có âm gió)

Ví dụ:

 • ក (k) = k
 • ត (t) = t
 • ប (p) = p
 • ច (c) = c
 • ន (n) = n

Phụ âm ghép

Phụ âm ghép trong tiếng Khmer được tạo thành từ hai phụ âm đơn, được viết liền nhau. Cách đọc phụ âm ghép như sau:

 • Âm đầu được đọc như bình thường
 • Âm sau được đọc là âm gió

Ví dụ:

 • ក្ល (kl) = kl
 • ត្ត (tth) = tth
 • ប៊ (ph) = ph
 • ច្ច (chh) = chh
 • ន្ន (nn) = nn

Thanh

Chữ Khmer có 5 thanh:

 • Thanh bình: không có dấu
 • Thanh hỏi: có dấu chấm hỏi (?)
 • Thanh ngã: có dấu ngã (~)
 • Thanh sắc: có dấu sắc (`)
 • Thanh nặng: có dấu nặng (.)

Cách đọc thanh

Cách đọc thanh trong tiếng Khmer như sau:

 • Thanh bình: đọc bình thường
 • Thanh hỏi: đọc lên cao rồi hạ xuống
 • Thanh ngã: đọc lên cao rồi hạ xuống, hơi luyến
 • Thanh sắc: đọc lên cao
 • Thanh nặng: đọc xuống thấp

Ví dụ:

 • ក (k) = k (thanh bình)
 • ក? (k?) = k (thanh hỏi)
 • ក~ (k~) = k (thanh ngã)
 • (k) = k (thanh sắc)
 • ក. (k.) = k (thanh nặng)

Hình chữ

Hình chữ Khmer được chia thành 2 loại:

 • Chữ viết thường: được sử dụng trong văn viết thông thường
 • Chữ viết hoa: được sử dụng trong văn viết trang trọng

Ví dụ:

 • ក (k) = chữ viết thường
 • ក (K) = chữ viết hoa

Luyện tập đọc và viết chữ Khmer

Để học đọc và viết chữ Khmer hiệu quả, bạn cần luyện tập thường xuyên. Bạn có thể bắt đầu bằng cách học cách đọc và viết các phụ âm, sau đó học cách đọc và viết các thanh. Khi đã nắm được cách đọc và viết các phụ âm và thanh, bạn có thể bắt đầu học cách đọc và viết các từ và câu đơn giản.

Dưới đây là một số bài tập luyện tập đọc và viết chữ Khmer:

 • Luyện tập đọc và viết các phụ âm
 • Luyện tập đọc và viết các thanh
 • Luyện tập đọc và viết các từ đơn giản
 • Luyện tập đọc và viết các câu đơn giản

Bạn có thể tìm thêm các bài tập luyện tập đọc và viết chữ Khmer trên mạng hoặc tại các trung tâm gia sư.

Xem thêm

Gia sư tiếng Khmer

Tìm hiểu về hệ thống chữ viết Khmer

Cách đọc và viết chữ Khmer

Nguồn gốc và lịch sử của tiếng Khmer