Đề thi tin học lớp 4 học kì 2

3.2/5 - (29 bình chọn)

Đề 1 thi kì 2 môn Tin học lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm …

Điểm

Nhận xét

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC …

 

Môn: Tin học – Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

 

 

 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………….………………

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Để tạo hiệu ứng cho văn bản trong trình chiếu em chọn Animations sau đó:

A. Chọn Custom Animations
B. Chọn Transition Schtme
C. Chọn Animations Custom
D. Chọn Schtme Transition

Câu 2. Để tạo hiệu ứng cho chiếc xe chuyển động trong trình chiếu chọn biểu tượng hiệu ứng ngôi sao mầu:

A. Xanh lá cây
B. Vàng
C. Đỏ
D. Trắng

Câu 3. Phần mềm The monkey eyes giúp em:

A. Giúp em học Toán
B. Phần mềm trình chiếu
C. Luyện khả năng quan sát
D. Vẽ tranh

Câu 4. Có thể tạo bao nhiêu hiệu ứng chuyển động cho 1 hình ảnh trong trình chiếu ?

A. Chỉ 1 hiệu ứng cho 1 hình ảnh
B. Rất nhiều hiệu ứng cho 1 hình ảnh
C. Được 2 hiệu ứng cho 1 hình ảnh
D. Không thể tạo được hiệu ứng này

Câu 5. Để lấy hình ảnh động vật từ Google vào trang trình chiếu giới thiệu em làm thế nào:

A. Copy và Paste
B. Tải hình ảnh và chèn hình vào trình chiếu
C. Cả 2 cách đều đúng
D. Cả 2 cách trên đều không thực hiện được

Câu 6. Để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào?

A. Phím F8
B. Phím F7
C. Phím F6
D. Phím F5

Câu 7. Trong LOGO lệnh nào để tiến 100 bước?

A. BK 100
B. FD 100
C. RT 100
D. LT 100

Câu 8. Trong LOGO để quay phải 90 độ dùng lệnh?

A. BK 90
B. FD 90
C. RT 90
D. LT 90

Câu 9. Lệnh PR 10*5 trong LOGO cho kết quả là gì?

A. 50
B. 5
C. 2
D. 15

Câu 10: Lệnh viết chữ trong LOGO là?

A. Label [ Nội dung ]
B. Lbel [ Nội dung ]
C. Labe [ Nội dung ]
D. Lebal [ Nội dung ]

Câu 11. Sắp xếp các câu sau sao cho đúng với lệnh lặp để vẽ hình vuông trong LOGO

A. [FD 100
B. REPEAT
C. 4
D. RT 90]

Phần 2. Thực hành

Câu 12. Sử dụng LOGO để vẽ hình sau (mỗi cạnh dài 100 bước)

Đáp án đề 1 thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Phần 1. Trắc nghiệm

Mỗi câu đúng 0.5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10
ADCBCDBCAA

Câu 11 (1 điểm)

B – C – A – D REPEAT 4[FD 100 RT 90]

Phần 2: Thực hành (4 điểm)

  • Khởi động phần mềm (1 điểm)
  • Vẽ hình đúng (2 điểm)
  • Lưu bài (1 điểm)

Đề 2 thi kì 2 môn Tin học lớp 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC………..
Họ và tên:…………………….

Lớp: 4……

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC
Môn: Tin học – lớp 4

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

Phần A: Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Trong phần mềm Logo câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. Repeat 6 [fd 100; rt 60]
B. Repeat 6[ fd 100 rt 360/6]
C. Repeat 6{ fd 100 rt 360/6}
D. Repeat 6< fd 100 rt 60>

Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint để tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu em chọn thẻ?

A. Animations
B. Insert
C. Home
D. Design

Câu 3: Trong phần mềm Logo, để thực hiện phép tính (10 + 5) : 5 + 2 x 5, em gõ lệnh:

A. Print (10 + 5) : 5 + 2 x 5
B. Label (10 + 5) : 5 + 2 x 5
C. Label 10 + 5 / 5 + 2 * 5
D. Print (10 + 5) / 5 + 2 * 5

Câu 4: Trong phần mềm Logo, Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

A. CS REPEAT 7[ FD 100 RT 360/7]
B. CS REPEAT 5[ FD 100 RT 360/5]
C. CS REPEAT 6[ FD 100 RT 360/6]
D. CS REPEAT 5[ FD 100 RT 360/4]

Câu 5: Trong phần mềm PowerPoint để tắt chế độ trình chiếu em nhấn phím nào?

A. ESC
B. F6
C. F5
D. F4

Câu 6: Trong phần mềm Logo để rùa trở về vị trí xuất phát em dùng lệnh nào?

A. Bye
B. Clean
C. CS
D. Home

Câu 7: Trong phần mềm Logo, câu lệnh PR 10 + 20 * 5 cho kết quả là?

A. 150
B. 110
C. 50
D. 5

Câu 8: Câu lệnh viết chữ trong Logo là?

A. Label [ Nội dung ]
B. Lbel [ Nội dung ]
C. Labe [ Nội dung ]
D. Lebal [ Nội dung ]

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hành mở phần mềm Logo trên màn hình, chọn nét vẽ màu đỏ và gõ lệnh thực hiện vẽ hình như hình bên (3 điểm)

Câu 2. Mở phần mềm Powerpoint, thực hiện yêu cầu sau: (3 điểm)

Lưu ý: Ở mỗi trang em phải chọn hiệu ứng và màu nền cho phù hợp

Lưu bài vào ổ đĩa D: với tên tệp là TÊN EM – LỚP

Trang 1: Chọn bố cục

– Tiêu đề: CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm,

– Tác giả: Tên của em – lớp

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 20, kiểu chữ nghiêng.

Trang 2: Chọn bố cục

– Tiêu đề: CÁ HEO

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm, viết hoa

– Nội dung:

+ Cột bên trái: Cá heo là động vật có vú sống ở đại dương và sông nước có quan hệ mật thiết với cá voi. Hầu hết cá heo đều có nhãn lực tinh tường cả trong và ngoài môi trường nước và có thể cảm nhận các tần số cao gấp 10 lần tần số người có thể nghe được.

+ Cột bên phải: Chèn hình ảnh cá heo vào trang trình chiếu.

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 16.

Đáp án đề 2 thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
BADCADBA

Phần B: Thực hành: 6 điểm

Câu 1. (3 điểm)

  • HS mở được phần mềm Logo (0.5 điểm).
  • HS chọn được nét vẽ màu đỏ (0.5 điểm).
  • HS vẽ được hình, chính xác về hình dạng và kích thước (2 điểm).

Câu 2. (3 điểm)

  • Trình bày, định dạng, chọn màu nền và hiệu ứng bài trình chiếu đúng yêu cầu: 3 điểm
  • Sai 2 lỗi trừ 0,5 điểm

* Tùy vào mức độ đạt được của học sinh mà giáo viên cho điểm.

UBND QUẬN……..                                    ĐỀ 3 KIỂM  TRA HỌC KỲ II

         Trường Tiểu Học……                 MÔN TIN HỌC – Năm học …

 

              Họ và tên học sinh:  …………………………………………… Lớp: 4/…

ĐIỂM

 

 

Lời phê:

ĐÁP ÁN

  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0.5đ

Câu 1:

Máy tính để bàn có bốn bộ phận chính là:

– Thân máy: được xem như là bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính.

ĐỀ 4 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TIN HỌC 4

CâuĐáp ánBiểu điểm
1B0.5
2B0.5
3D0.5
4B0.5
5B0.5
62      1      30.5

Trường Tiểu học………………….

ĐỀ 5 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Họ và tên:……………………………………..

Năm học: …

Lớp: 4………

Môn: Tin học 4

 

Thời gian làm bài 45 phút

 

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

   

………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

A. TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN:

I. Trắc nghiệm(3,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu12345678
ChọnBCAADCCC
Câu9101112    
ChọnDBDB   

Đề 6 kiểm tra cuối học kì 2

Tin học lớp 4

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC …

MÔN: TIN HỌC LỚP 4

Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề)

 

Họ và tên:…………………………………………………………….. Lớp: 4………….            

Điểm lý thuyết

Điểm thực hành

Điểm TB

Giáo viên chấm ký, nhận xét

 

 

 

 

B. PHẦN THỰC HÀNH HỌC SINH KIỂM TRA TRÊN MÁY

HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN TIN HỌC LỚP 4  – NĂM HỌC …

Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (5đ)

– Tạo đủ các trang trình chiếu theo nội dung yêu cầu (4 điểm).

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 7 thi chất lượng Học kì 2

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm/câu

Câu 1. Để in nghiêng từ “Quê hương” trong câu “Quê hương tươi đẹp.”, em chọn từ “Quê hương”, sau đó nháy chuột vào nút:

Câu 3. Trong trò chơi khám phá rừng nhiệt đới, “con lười” sống ở tầng sinh thái nào?

A. Tầng thấp     B. Tầng trung

C. Tầng cao     D. Tầng dưới nước

Câu 4. Để thoát khỏi trò chơi Golf, em nháy chuột vào Game rồi chọn:

A. New     B. Re-Start Curent Game

C. Save Game    D. Quit

Câu 5. Em hãy cho biết câu lệnh Repeat 3[fd 100 rt 120] ht, rùa thực hiện vẽ hình gì?

A. Vẽ hình tam giác đều có độ dài cạnh 100 bước.

B. Vẽ hình tam giác đều có độ dài cạnh 100 bước và vẽ xong rùa ẩn mình.

C. Vẽ hình tam giác đều có độ dài cạnh 100 bước và vẽ xong rùa biến mất.

D. Vẽ độ dài đường gấp khúc và mỗi đoạn có độ dài cạnh 100 bước.

Câu 6. Một bạn học sinh định đánh quả bóng vào lỗ trong trò chơi Golf bằng cách xác định đoạn thẳng như hình dưới đây. Quả bóng chắc chắn không thể lăn vào đúng lỗ vì lí do nào sau đây:

A. Xác định sai hướng quả bóng.

B. Vướng vật cản.

C. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ cho biết biết việc đánh bóng quá nhẹ.

D. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ cho biết biết việc đánh bóng quá mạnh.

Câu 7. Lệnh BK 150 tương ứng với hành động nào của Rùa:

A. Rùa lùi về sau 150 bước.

B. Rùa tiến về phía trước 150 bước.

C. Rùa xoay phải 150 độ.

D. Rùa xoay trái 150 độ.

Câu 8. Trong phần mềm soạn thảo Word, để căn thẳng lề phải, em chọn nút lệnh:

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu dưới đây.

HỠI EM ĐI HỌC

Quýt nhà ai chính đỏ cây.

Hỡi em đi học hây hây má tròn.

Trường em mấy tổ trong thôn.

Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa.

Yêu cầu:

– Phông chữ Time New Roman.

– Tên bài HỠI EM ĐI HỌC trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18.

– Nội dung bài trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14.

– Căn lề.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau:

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánDBCDBDAA

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài ca dao trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài ca dao trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài ca dao không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

Các câu lệnh

Repeat 4[fd 200 rt 90]

Repeat 4[fd 100 lt 90]

Hoặc

Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90

Fd 100 lt 90 Fd 100 lt 90 Fd 100 lt 90 Fd 100 lt 90

1. Vẽ được hình vuông lớn đúng độ dài các cạnh đạt 1.5 điểm.

2. Vẽ được hình vuông nhỏ đúng độ dài các cạnh đạt 1.5 điểm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 8 thi chất lượng Học kì 2

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Câu 1. Để in đậm từ “Bác Hồ” trong câu “Bác Hồ của chúng em.”, em chọn từ “Bác Hồ”, sau đó:

Câu 3. Trò chơi khám phá rừng nhiệt đới có những tầng sinh thái:

A. Tầng thấp và tầng cao

B. Tầng thấp, tầng mặt đất, tầng cao

C. Tầng thấp và tầng trung

D. Tầng thấp, tầng trung, tầng cao

Câu 4. Để khởi động trò chơi Golf, em nháy đúp chuột lên biểu tượng:

Câu 5. Dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

A. Repeat6 [fd 100 rt 60]

B. Repeat 6 [fd 100 rt 60]

C. Repeat 6 [fd 100, rt 60]

D. Repeat 6 [fd 100 rt 60]

Câu 6. Một bạn học sinh định đánh quả bóng vào lỗ trong trò chơi Golf bằng cách xác định đoạn thẳng như hình dưới đây. Quả bóng chắc chắn không thể lăn vào đúng lỗ vì lí do nào sau đây:

A. Xác định sai hướng quả bóng.

B. Vướng vật cản.

C. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ cho biết biết việc đánh bóng quá nhẹ.

D. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ cho biết biết việc đánh bóng quá mạnh.

Câu 7. Nhóm lệnh nào dưới đây để điều khiển hướng đi của Rùa như hình vẽ:

A. fd 100 rt 90 fd 100

B. fd 100 rt 60 fd 100

C. fd 100 lt 90 fd 100

D. fd 100 lt 60 fd 100

Câu 8. Trong phần mềm soạn thảo Word, để căn giữa, em chọn nút lệnh:

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu dưới đây.

TRĂNG

Sân nhà em sáng quá

Nhờ ánh trăng sáng ngời

Trăng tròn như cái đĩa

Lơ lửng mà không rơi

Nhưng hôm nào trăng khuyết

Trông giống con thuyền troi

Em đi trăng theo bước

Như muốn cùng đi chơi

Yêu cầu:

– Phông chữ Time New Roman.

– Tên bài THƠ trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18.

– Nội dung bài THƠ trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14.

– Căn lề.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau:

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánBADCBDAC

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài ca dao trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài ca dao trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài ca dao không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 2.

Các câu lệnh

Repeat 4[fd 200 rt 90]

Repeat 4[fd 100 rt 90]

Hoặc

Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90

Fd 100 rt 90 Fd 100 rt 90 Fd 100 rt 90 Fd 100 rt 90

1. Vẽ được hình vuông lớn đúng độ dài các cạnh đạt 1 điểm.

2. Vẽ được hình vuông nhỏ đúng độ dài các cạnh đạt 1 điểm

3. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình vuông nhỏ đặt sai vị trí đạt 2,5 điểm.

4. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình vuông nhỏ đặt đúng vị trí (như mẫu) đạt 3 điểm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 9 thi chất lượng Học kì 2

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Để in nghiêng từ “Bác Hồ” trong câu “Bác Hồ của chúng em.”, em chọn từ “Bác Hồ”, sau đó:

Câu 3. Trò chơi khám phá rừng nhiệt đới có những tầng sinh thái:

A. Tầng thấp và tầng cao

B. Tầng thấp, tầng mặt đất, tầng cao

C. Tầng thấp và tầng trung

D. Tầng thấp, tầng trung, tầng cao

Câu 4. Để khởi động trò chơi Golf, em nháy đúp chuột lên biểu tượng:

Câu 5. Dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

A. Repeat3 [fd 100 rt 120]

B. Repeat 3 [fd 100 rt 120]

C. Repeat 3 [fd 100, rt 120]

D. Repeat 3 [fd 100 rt 120]

Câu 6. Trong phần mềm Logo, câu lệnh: LT 90 BK 100 , Rùa sẽ thực hiện hành động:

A. quay phải 90 độ, đi lùi 100 bước

B. quay phải 90 độ, tiến về trước 100 bước

C. quay trái 90 độ, đi lùi 100 bước

D. quay trái 90 độ, tiến về trước 100 bước

Câu 7. Chọn lệnh đúng để hiển thị chữ “HELLO” trên sân chơi Windows Logo:

A. Label “HELLO”     B. Label HELLO

C. Label [HELLO]     D. Label“HELLO

Câu 8. Trong phần mềm soạn thảo Word, để căn thẳng lề phải, em chọn nút lệnh:

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu dướiđây.

TRĂNG

Sân nhà em sáng quá

Nhờ ánh trăng sáng ngời

Trăng tròn như cái đĩa

Lơ lửng mà không rơi

Nhưng hôm nào trăng khuyết

Trông giống con thuyền troi

Em đi trăng theo bước

Như muốn cùng đi chơi

Yêu cầu:

– Phông chữ Time New Roman.

– Tên bài THƠ trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18.

– Nội dung bài THƠ trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14.

– Căn lề.

Câu 2. (3 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánBDDCBCAA

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài ca dao trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài ca dao trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài ca dao không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 2.

Các câu lệnh

Repeat 3[fd 100 rt 120]

Hoặc

Fd 100 rt 120 Fd 100 rt 120 Fd 100 rt 120

1. vẽ được hình như mẫu nhưng sai độ dài đạt 2 điểm.

2. vẽ được hình như mẫu đúng độ dài đạt 3 điểm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 10 thi chất lượng Học kì 2

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Chỉ ra nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?

Câu 3. Để định dạng chữ gạch chân và in nghiêng em nháy nút lệnh?

Câu 5. Để căn thẳng hai lề cho văn bản em nháy vào biểu tượng?

Câu 6. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 90o em dùng lệnh?

A. BK 100    B. RT 90

C. LT 90    D. HT 90

Câu 7. Để đặt con vật vào đúng vị trí chỗ ngủ thì cần phải thực hiện:

A. Nháy đúp chuột lên con vật xuất hiện tại góc dưới bên phải, dùng bàn phím để di chuyển đến vị trí chỗ ngủ.

B. Nháy đúp chuột lên con vật trên màn hình, di chuyển chuột đến vị trí đúng.

C. Nháy chuột lên con vật xuất hiện tại góc dưới bên phải, di chuyển chuột đến đúng vị trí của con vật trong rừng và nháy chuột.

D. Nháy đúp chuột vào con vật xuất hiện tại góc dưới bên phải để tự động nhảy vào chỗ của mình.

Câu 8. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?

A. HT     B. ST

C. PenUp    D. PenDown

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu dưới đây.

QUÊ HƯƠNG

Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều


Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay…

Yêu cầu:

– Phông chữ Time New Roman.

– Tên bài THƠ trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18.

– Nội dung bài trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14.

– Căn lề.

Câu 2. (3 điểm) Hãy tạo các lệnh trong Logo để điều khiển chú Rùa vẽ hình lục giác sau đây. Biết rằng hình này có độ dài mỗi cạnh 200 đơn vị, nét vẽ mức 3, màu đỏ.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

– Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu hỏi12345678
Đáp ánBACCBCCA

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được hình nhưng sai độ dài, sai màu, nét vẽ được 1,5đ

2. Vẽ được hình. đúng độ dài được 2 đ

3. Vễ được hình đúng độ dài, đúng nét vẽ được 2,5đ

4. Vẽ được hình, đúng độ dài, nét vẽ, màu được 3 đ

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 11 thi chất lượng Học kì 2

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau?

Câu 2. Bài thơ sau được soạn thảo với phông chữ Times New Roman. Một học sinh đã chọn phông chữ Arial để thay đổi tiêu đề “Mèo con đi học”. Mặc dù đã chọn đúng phông chữ nhưng dòng tiêu đề không thay đổi. Theo em tại sao?

A. Cần nhấn giữ phím Shift trong khi thay đổi phông chữ.

B. Phải nháy đúp vào dòng tiêu đề.

C. Phải nháy con trỏ chuột trước tiêu đề.

D. Chưa chọn dòng tiêu đề.

Câu 3. Để định dạng chữ đậm và in nghiêng em nháy nút lệnh?

Câu 3. Để định dạng chữ đậm và in nghiêng em nháy nút lệnh?

Câu 5. Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay phải 90o em dùng lệnh?

A. BK 100     B. RT 90

C. LT 90    D. HT 90

Câu 6. Câu lệnh CS FD. 200RT, 90 có bao nhiêu lỗi sai?

A. 1     B. 2

C. 3     D. 4

Câu 7. Trong Word, nếu xóa nhầm em dùng tổ hợp phím nào để làm xuất hiện chữ bị xóa?

A. Ctrl + S     B. Ctrl + L

C. Ctrl + R     D. Ctrl + Z

Câu 8. Một bạn học sinh định đánh quả bóng vào lỗ trong trò chơi Golf bằng cách xác định đoạn thẳng như hình dưới đây. Quả bóng chắc chắn không thể lăn vào đúng lỗ đích vì lí do nào dưới đây:

A. Vướng vật cản.

B. Xác định sai hướng bóng.

C. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá nhẹ.

D. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng quá mạnh.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu dưới đây.

CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG

Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng lô xô đuổi nhau trên cao. Nền trời xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất lên tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa ngậm đòng và hương sen.

Theo Đỗ Chu

Yêu cầu:

– Phông chữ Time New Roman.

– Tên bài trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18.

– Nội dung bài trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14.

– Căn lề.

Câu 2. (3 điểm) Hãy tạo các lệnh trong Logo để điều khiển chú Rùa vẽ hình lục giác sau đây. Biết rằng hình này có độ dài mỗi cạnh 200 đơn vị, nét vẽ mức 3, màu đỏ.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu hỏi12345678
Đáp ánADAABCDA

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được hình nhưng sai độ dài, sai màu, nét vẽ được 1,5đ

2. Vẽ được hình. đúng độ dài được 2 đ

3. Vễ được hình đúng độ dài, đúng nét vẽ được 2,5đ

4. Vẽ được hình, đúng độ dài, nét vẽ, màu được 3 đ

Đề 12 thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Nút lệnh dùng để chèn bảng trong văn bản là (0,5 điểm)

Câu 2. Trong phần mềm Logo, câu lệnh: LT 90 BK 100, Rùa sẽ thực hiện hành động: (0,5 điểm)

A. quay phải 90 độ, đi lùi 100 bước

B. quay phải 90 độ, tiến về trước 100 bước

C. quay trái 90 độ, đi lùi 100 bước

D. quay trái 90 độ, tiến về trước 100 bước

Câu 3. Trong phần mềm Logo, câu lệnh có thể thực hiện được là: (0,5 điểm)

A. RePeaT 3 [FD 120 rt 120]

B. REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

C. REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

D. REPEAT 3 [FD 100; RT 120]

Câu 4. Trong phần mềm Logo, đáp án đúng của câu lệnh Logo bên dưới là:

PR 3 + 2 * 5 (0,5 điểm)

A. 25

B. 13

C. 6

D. 10

Câu 5. Trong phầm mềm soạn thảo, các thao tác em có thể thực hiện trong trình bày bảng là: (0,5 điểm)

A. xóa ô, cột và dòng

B. điều chỉnh độ rộng của cột và dòng

C. gộp và tách ô trong bảng

D. tất cả các ý trên điều đúng

Câu 6. Trong phần mềm trình chiếu, có mấy mức độ điều chỉnh tốc độ hiển thị hiệu ứng? (0,5 điểm)

A. hai mức: Slow: chậm, Fast: nhanh

B. hai mức: Medium: trung bình, Fast: nhanh

C. ba mức: Slow: chậm, Medium: trung bình, Fast: nhanh

D. bốn mức: Easy: dễ, Medium: trung bình, Difficult: khó, Very Hard: rất khó

Câu 7. Trong phần mềm Logo, để vẽ được hình bên dưới, em phải gõ lần lượt các lệnh như thế nào? (0,5 điểm)

A. RT 90 FD 100 RT 90 FD 50 LT 90 FD 100

B. LT 90 FD 100 RT 90 FD 50 LT 90 FD 100

C. FD 100 RT 90 FD 50 LT 90 FD 100

D. FD 100 LT 90 FD 50 RT 90 FD 100

Câu 8. Lệnh: LABEL [Viet Nam]sẽ in gì trên màn hình Logo? (0,5 điểm)

A. hiển thị chữ: Viet

B. hiển thị chữ: Viet Nam

C. không hiển thị gì cả

D. lệnh không thực hiện được

B. Thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy viết lệnh lặp trong Logo để điều khiển chú rùa vẽ hình 8 cạnh đều nhau có màu đỏ, nét vẽ là 4, mỗi cạnh có chiều dài là 100 bước đi của Rùa. Biết ban đầu chú rùa ở vị trí xuất phát, đầu hướng lên trên. (3 điểm)

Câu 2. Mở phần mềm Powerpoint, thực hiện yêu cầu sau: (3 điểm)

Lưu ý: Ở mỗi trang em phải chọn hiệu ứng và màu nền cho phù hợp

Lưu bài vào ổ đĩa D: với tên tệp là TÊN EM – LỚP

Trang 1: Chọn bố cục

– Tiêu đề: CÁC LOÀI HOA ĐẸP

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm, viết hoa

– Tác giả: Tên của em – lớp

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 20, kiểu chữ nghiêng.

Trang 2: Chọn bố cục

– Tiêu đề: HOA ĐÀO

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm, viết hoa

– Nội dung:

+ Cột bên trái: Cây đào là cây cảnh quan trọng, tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc. Cây hoa đào có thể trồng chậu trang trí ngày Tết hoặc trồng làm cây cảnh trong vườn hay công viên.

+ Cột bên phải: Chèn hình ảnh cây đào.

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: đáp án C (0,5 điểm)

Câu 2: đáp án C (0,5 điểm)

Câu 3: đáp án A (0,5 điểm)

Câu 4: đáp án B (0,5 điểm)

Câu 5: đáp án D (0,5 điểm)

Câu 6: đáp án C (0,5 điểm)

Câu 7: đáp án B (0,5 điểm)

Câu 8: đáp án B (0,5 điểm)

B. Thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

Vẽ đúng hình bát giác sử dụng lệnh lặp: 3 điểm

Vẽ đúng nhưng không sử dụng lệnh lặp trừ 1 điểm.

Không đúng màu và nét vẽ theo yêu cầu trừ 0,5 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

Trình bày, định dạng, chọn màu nền và hiệu ứng bài trình chiếu đúng yêu cầu: 3 điểm

Sai 2 lỗi trừ 0,5 điểm

* Tùy vào mức độ đạt được của học sinh mà giáo viên cho điểm.

Đề 13 thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Phần A: Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Trong phần mềm Logo,cấu trúc câu lệnh lặp có dạng:

A. Repeat n(Danh sách câu lệnh)

B. Repeat n[Danh sách câu lệnh]

C. Repeat n{Danh sách câu lệnh}

D. Repeat n<Danh sách câu lệnh>

Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint để tạo hiệu ứng cho văn bản, em chọn đối tượng chứa văn bản cần tạo hiệu ứng, sau đó em chọn?

A. Home/Custom Animation

B. Insert/Custom Animation

C. Animations/Custom Animation

D. Design/Custom Animation

Câu 3: Trong phần mềm Logo, để thực hiện phép tính (10 + 5) : 2 + 5 x 3, em gõ lệnh:

A. Print (10 + 5) : 2 + 5 x 3

B. Label (10 + 5) : 2 + 5 x 3

C. Label 10 + 5 / 2 + 5 * 3

D. Print (10 + 5) / 2 + 5 * 3

Câu 4: Trong phần mềm Logo, Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

A. CS REPEAT 7[ FD 100 RT 360/7]

B. CS REPEAT 5[ FD 100 RT 360/5]

C. CS REPEAT 6[ FD 100 RT 360/6]

D. CS REPEAT 5[ FD 100 RT 360/4]

Câu 5: Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào?

A. F7

B. F6

C. F5

D. F4

Câu 6: Trong phần mềm Logo, muốn rùa lùi 100 bước em dùng lệnh nào?

A. RT 100

B. LT 100

C. FD 100

D. BK 100

Câu 7: Trong phần mềm Logo, câu lệnh PR 10*5 cho kết quả là gì?

A. 105

B. 15

C. 50

D. 5

Câu 8: Câu lệnh viết chữ trong Logo là?

A. Label [ Nội dung ]

B. Lbel [ Nội dung ]

C. Labe [ Nội dung ]

D. Lebal [ Nội dung ]

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hành mở phần mềm Logo trên màn hình, chọn nét vẽ màu đỏ và gõ lệnh thực hiện vẽ hình như hình bên.

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
BCDBCDCA

Phần B: Thực hành: 6 điểm

– HS mở được phần mềm Logo (0.5 điểm).

– HS chọn được nét vẽ màu đỏ (2.0 điểm).

– HS vẽ được hình, chính xác về hình dạng và kích thước (3.5 điểm)

Đề 14 thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Trường Tiểu Học

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Họ và tên:………………………………

Năm học: …

Lớp: 4….

Môn: Tin Học

 

Thời gian làm bài 40 phút

A. Lí thuyết (4 điểm) (20 phút)

Câu 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu A1.M 1. Trong phần mềm PowerPoint để thêm một trang trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào sau đây: (0,5 điểm)

A. Ctrl + N

B. Ctrl +I

C. Ctrl +M

D. Ctrl + I

Câu A2.M1. Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào sau đây: (0,5 điểm)

A. F5

B.F3

C. F2

D. F1

Câu A3.M2. Trong phần mềm PowerPoint để lưu bài trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào sau đây: (0,5 điểm)

A. Ctrl + B

B. Ctrl +I

C. Ctrl +U

D. Ctrl + S

Câu A4.M1. Trong phần mềm The Monkey Eyes để tạo màn chơi mới em nhấn phím? (0,5 điểm)

A. F5

B. F3

C. F2

D.F1

Câu A5.M1. (0,5đ) Chọn lệnh đúng để hiển thị chữ ”HELLO” trên sân chơi

A. Label HELLO

B. Label[ HELLO]

C. Label”HELLO”

D. PR HELLO

Câu A6. M2. (0,5đ) Lệnh Repeat 3[fd 100 rt 360/3] vẽ được hình nào dưới đây:

Câu A7. M1: Điền hành động của Rùa vào ô theo mẫu (1 điểm)

Thứ tựLệnhHành động của Rùa
1FD n
2BK n
3LT k
4RT k
5HT
6ST
7Home
8CleanVề vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi
9PU
10CS
11PD

B. Thực hành (6 điểm)( 20 phút)

Câu B1.M3 Tạo một trang trình chiếu với nội dung và yêu cầu như sau: (2 điểm)

– Dòng tiêu đề: “CHIẾC XE ĐẠP”

Yêu cầu: Sử dụng hiệu ứng Blinds, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ tùy chọn.

– Phần nội dung: Chèn vào hình ảnh một chiếc xe đạp

Yêu cầu: Trong mục More Motion Paths, sử dụng hiệu ứng Diagonal Up Right.

Câu B2.M2: Viết lệnh để Logo thực hiện tính các biểu thức sau: ( 1điểm)

a> 10 + 50 x (7 – 5) – 10

b> (30 : 2 – 5 x 2) x 5 – 10

Câu B3.M4: Sử dụng câu lệnh lặp trong phần mềm logo để vẽ hình sau: ( 3 điểm)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC LỚP 4

Phần A. Lý thuyết (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

1. C (0,5 điểm)

2. A (0,5 điểm)

3. D (0,5 điểm)

4. C (0,5 điểm)

5. B (0,5 điểm)

6. A (0,5 điểm)

Câu 2. (2 điểm) (mỗi ý đúng 0,1 điểm)

Thứ tựLệnhHành động của Rùa
1FD nTiến về trước n bước
2BK nLùi lại sau n bước
3LT kQuay trái k độ
4RT kQuay phải k độ
5HTRùa ẩn mình
6STRùa hiện mình
7HomeVề vị trí xuất phát
8CleanXóa sân chơi, Rùa ở vị trí hiện tại
9PUNhấc bút (Rùa không vẽ nữa)
10CSVề vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi
11PDHạ bút (Rùa tiếp tục vẽ)

Phần B. Thực hành (5 điểm)

Câu B.1: (1 điểm)

– Hs làm đúng một yêu cầu (0,5 điểm)

Câu B. 2: (1 điểm)

Học sinh gõ đúng 1 dòng được 0.5 điểm

a> Pr 10 + 50 * (7 – 5) – 10

b> Pr (30 / 2 – 5 * 2) * 5 – 10

Câu B. 3: (3 điểm)

– Vẽ hình vuông to:

Repeat 4[fd 100 rt 90]

Viết đúng câu lệnh vẽ hình vuông to được 1đ

– Vẽ hình vuông nhỏ

Pu fd 25 rt 90 fd 25 pd

Viết đúng câu lệnh được 1đ

Repeat 4[fd 50 rt 90]

Viết đúng câu lệnh được 1 đ

Đề 15 thi học kì 2 Tin học lớp 4

PHÒNG GD&ĐT……………

TRƯỜNG TH ……………

ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI KỲ II LỚP 4

Môn Tin học

Thời gian: 40 phút

Họ và tên:………………………………………………..Lớp……………………………….

Phần I. Trắc nghiệm:(4 điểm)

Câu 1 (0,5 đ): Biểu tượng nào là của phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới?

Câu 2 (0,5 đ ) Phần mềm Golf cho phép máy người cùng chơi ?

A. Chỉ cho phép một người chơi.

B. Cho phép hai người chơi, hai người lần lượt đánh bóng vào lỗ

C. Cho phép từ 1 đến 4 người chơi.

D. Cho phép từ 1 đến 3 người chơi

Câu 3(0,5 đ): Khi chuẩn bị đánh bóng, người chơi Golf phải chú ý đến điều gì ?

A. Cần đánh bóng thật mạnh để bóng đi xa

B. Tùy thuộc vào thực tế bóng ở xa hay gần lỗ và điều kiện của sân để đánh bóng hợp lí

C. Cần đánh bóng nhẹ để bóng đi từ từ

D. Cần đánh bóng qua chướng ngại vật

Câu 4 (0,5 đ): Em có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + C thay cho việc nháy nút lệnh nào sau đây?

Câu 5 (0,5 đ): Em chọn thao tác nào sau đây để chọn một phần văn bản?

A. Kéo thả chuột từ vị trí đầu phần văn bản muốn chọn đến vị trị cuối của phần văn bản đó

B. Nháy đúp chuột từ vị trí đầu đến vị trí cuối của phần bản đó

C. Nháy chuột lên phần văn bản đó

D. Di chuyển chuột lên phần văn bản

Câu 6 (0,5 đ): Em hãy giải thích hành động của Rùa khi thực hiện dòng lệnh: FD 100 RT 90

A. Rùa quay sang phải 100 độ tiến về phía trước 90 bước

B. Rùa tiến về phía trước 100 bước quay sang trái 90 độ

C. Rùa tiến về phía trước 100 bước quay sang phải 90 độ

D. Rùa lùi lại sau 100 bước quay sang phải 90 độ

Câu 7 (0,5 đ): Dòng lệnh dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

A. repeat 4 [FD 100 RT 90]

B. repeat 4 [FD 100RT90]

C. repeat4 [FD 100, RT 90]

D. repeat4 [FD 100 RT 90].

Câu 8.(0,5 đ): Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh:

Repeat 2 [ FD 200 RT 90 FD 100 RT 90]

Phần II. THỰC HÀNH: (6 điểm)

Câu 1: (3đ) Hãy gõ các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ các hình dưới đây. Giả thiết ban đầu chú rùa ở vị trí xuất phát (chính giữa sân chơi, đầu hướng lên trên)

Câu 2: (3đ) Hãy soạn thảo và trình bày văn bản đúng theo mẫu dưới đây:

Nắng Ba Đình

Nắng Ba Đình mùa thu

Thắm vàng trên Lăng Bác

Vẫn trong vắt bầu trời

Ngày Tuyên ngôn Độc lập.

Ta đi trên quảng trường

Bâng khuâng như vẫn thấy

Nắng reo bên lễ đài

Có bàn tay Bác vẫy.

Đáp án

Phần I. Trắc nghiệm: Mỗi câu trà lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1: Đáp án D

Câu 2: Đáp án A

Câu 3: Đáp án B 

Câu 4: Đáp án D

Câu 5: Đáp án A

Câu 6: Đáp án C

Câu 7: Đáp án A

Câu 8: Đáp án D

Phần II. Thực hành

Câu 2:

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm. 2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm   3. Tên bài ca dao trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.   4. Nội dung bài ca dao trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.   5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm.   6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài ca dao không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn bài trừ 0,25 điểm.

—– Hết đáp án —–

Đề 16 thi học kì 2 Tin học lớp 4

Phần A. Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (4đ)

Câu 4: (0,5đ) Để tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu em chọn thẻ:

a.  Home b.  Animations c.  Design d.  Insert

Câu 5: (0,5đ) Để sao chép nội dung từ phần mềm khác vào trang trình chiếu em: 

a. Nhấn Ctrl+N b. Nhấn Ctrl+V      c. Nhấn Ctrl+C      d. Nhấn Ctrl+S               

Câu 6: (0,5đ) Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống(…….) để được câu hoàn chỉnh:

 “Khi em gõ lệnh HOME và nhấn Enter rùa sẽ ……………..”

a. Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi.

b. Về vị trí xuất phát.               

c. Rùa quay phải 90 độ

d. Rùa ẩn mình

Câu 7: (0,5đ) Để chọn nét bút trong LOGO em thực hiện :

a. Chọn Set\Pen Color         b. Chọn Commander Font

c. Chọn Set\Pen Size         d. Chọn Label Font

Câu 8: (0,5đ) Để thực hiện phép tính 5×2 trong LOGO em sử dụng lệnh nào:

a. Label [5×2]           b. Label [5*2]                c. Print 5×2             d. Print 5*2             

Phần B: Thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy viết lệnh lặp trong Logo để điều khiển chú rùa vẽ hình 8 cạnh đều nhau có màu đỏ, nét vẽ là 4, mỗi cạnh có chiều dài là 100 bước đi của Rùa. Biết ban đầu chú rùa ở vị trí xuất phát, đầu hướng lên trên. (3 điểm)

Câu 2. Mở phần mềm Powerpoint, thực hiện yêu cầu sau: (3 điểm)

Lưu ý: Ở mỗi trang em phải chọn hiệu ứng và màu nền cho phù hợp

Lưu bài vào ổ đĩa D: với tên tệp là TÊN EM – LỚP

* Trang 1: Chọn bố cục Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

– Tiêu đề: CÁC LOÀI HOA ĐẸP

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm, viết hoa

– Tác giả: Tên của em – lớp

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 20, kiểu chữ nghiêng.

* Trang 2: Chọn bố cục Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

– Tiêu đề: HOA ĐÀO

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm, viết hoa

– Nội dung:

+ Cột bên trái: Cây đào là cây cảnh quan trọng, tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc. Cây hoa đào có thể trồng chậu trang trí ngày Tết hoặc trồng làm cây cảnh trong vườn hay công viên.

+ Cột bên phải: Chèn hình ảnh cây đào.

—- Hết đề 3 —-

=> Đáp án đề 16 thi học kì 2 Tin học lớp 4

Phần I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Phần II.Thực hành (6 điểm)

Câu 1: (3điểm)
 – Viết đúng các lệnh lặp trong Logo 
 Câu 2:(3 điểm).

– Tạo đủ các trang trình chiếu theo nội dung yêu cầu 

—– Hết đáp án —–

Đề 17

I. Trắc nghiệm – 15 phút (4 Điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Trong phần mềm Logo,cấu trúc câu lệnh lặp có dạng: (0,5 điểm)

A. Repeat n(Danh sách câu lệnh)

B. Repeat n[Danh sách câu lệnh]

C. Repeat n{Danh sách câu lệnh}

D. Repeat n

Câu 2. Trong phần mềm Logo, câu lệnh: LT 90 BK 100, Rùa sẽ thực hiện hành động: (0,5 điểm)

A. Quay phải 90 độ, đi lùi 100 bước

B. Quay phải 90 độ, tiến về trước 100 bước

C. Quay trái 90 độ, đi lùi 100 bước

D. Quay trái 90 độ, tiến về trước 100 bước

Câu 3. Trong phần mềm Logo, câu lệnh có thể thực hiện được là: (0,5 điểm)

A. RePeaT 3 [FD 120 rt 120]

B. REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

C. REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

D. REPEAT 3 [FD 100; RT 120]

Câu 4. Trong phần mềm Logo, đáp án đúng của câu lệnh Logo bên dưới là: PR 3 + 2 * 5 (0,5 điểm)

A. 25

B. 13

C. 6

D. 10

Câu 5. Trong phầm mềm soạn thảo, các thao tác em có thể thực hiện trong trình bày bảng là: (0,5 điểm)

A. Xóa ô, cột và dòng

B. Điều chỉnh độ rộng của cột và dòng

C. Gộp và tách ô trong bảng

D. Tất cả các ý trên điều đúng

Câu 6. Trong phần mềm trình chiếu, có mấy mức độ điều chỉnh tốc độ hiển thị hiệu ứng? (0,5 điểm)

A. Hai mức: Slow: chậm, Fast: nhanh

B. Hai mức: Medium: trung bình, Fast: nhanh

C. Ba mức: Slow: chậm, Medium: trung bình, Fast: nhanh

D. Bốn mức: Easy: dễ, Medium: trung bình, Difficult: khó, Very Hard: rất khó

Câu 7. Trong phần mềm Logo, câu lệnh PR 10*5 cho kết quả là gì? (0,5 điểm)

A. 105

B. 15

C. 50

D. 5

Câu 8. Lệnh: LABEL [Viet Nam]sẽ in gì trên màn hình Logo? (0,5 điểm)

A. Hiển thị chữ: Viet

B. Hiển thị chữ: Viet Nam

C. Không hiển thị gì cả

D. Lệnh không thực hiện được

Phần II: Thực hành (6 điểm)
 

Câu 1. Tạo một trang trình chiếu với nội dung và yêu cầu như sau: (3 điểm)

– Dòng tiêu đề: “CHIẾC XE ĐẠP”

Yêu cầu: Sử dụng hiệu ứng Blinds, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ tùy chọn.

– Phần nội dung: Chèn vào hình ảnh một chiếc xe đạp

Yêu cầu: Trong mục More Motion Paths, sử dụng hiệu ứng Diagonal Up Right.

Câu 2. : Viết lệnh để Logo thực hiện tính các biểu thức sau: ( 3 điểm)

a> 10 + 50 x (7 – 5) – 10

b> (30 : 2 – 5 x 2) x 5 – 10

—- Hết đề

=> Đáp án đề thi học kì 2 Tin học lớp 4

Phần 1: Trắc nghiệm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Phần II: Thực hành

Câu 1: (3 điểm)

– Học sinh làm đúng một yêu cầu (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

Học sinh gõ đúng 1 dòng được 1.5 điểm

a> Pr 10 + 50 * (7 – 5) – 10

b> Pr (30 / 2 – 5 * 2) * 5 – 10

—– Hết đáp án

ĐỀ 18 THI HKII MÔN TIN HỌC LỚP 4

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

💻 GIA SƯ TIN HỌC

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*