✅ Giải bài tập sách giáo khoa Địa Lí lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Trung du Bắc Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Tây Nguyên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7-8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: Thành phố Đà Lạt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13-14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Thủ đô Hà Nội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: Thành phố Hải Phòng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Thành phố Cần Thơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25-26: Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Thành phố Huế ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Thành phố Đà Nẵng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 3: Vùng biển Việt Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 29: Biển, đảo và quần đảo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản của vùng biển Việt Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 31-32: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*