Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Nước Văn Lang ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Nước Âu Lạc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Chùa thời Lý ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Nhà Trần thành lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 20: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Kinh thành Huế ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 29: Tổng kết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*