✅ GIẢI VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1 TUẦN 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

4.2/5 - (17 bình chọn)

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 trang 48, 49 – Chính tả

1, Điền vào chỗ trống :

a) Những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi:

Đánh dấu mạn thuyền

   Xưa có người đi thuyền, kiếm … bên hông, chẳng may làm kiếm … xuống nước. Anh ta liền đánh …vào mạn thuyền chỗ kiếm …. Người trên thuyền thấy lạ bèn hỏi :

– Bác làm… lạ thế ?

– Tôi đánh … chỗ kiếm …khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã đánh …mà mò, thế nào cũng tìm thấy kiếm.

b) Những tiếng có vần iên, yên hoặc iêng :

Chú dế sau lò sưởi

   Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật … tĩnh. Cậu thiu thiu ngủ trên ghế bành.

   Bỗng … có một âm thanh trong trẻo vút lên. Cậu bé ngạc nhiên đứng dậy tìm kiếm. Sau lò sưởi, có một chú dế đang biểu diễn với cây vĩ cầm của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé phải buột miệng kêu lên :

– Hay quá ! Ước gì mình trở thành nhạc sĩ nhỉ ?

   Rồi chỉ ít lâu sau, … đàn của Mô-da đã chinh phục được cả thành Viên.

Trả lời:

a) Những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi:

Đánh dấu mạn thuyền

   Xưa có người đi thuyền, kiếm giắt bên hông, chẳng may làm kiếm rơi xuống nước. Anh ta liền đánh dấu vào mạn thuyền chỗ kiếm rơi. Người trên thuyền thấy lạ bèn hỏi :

– Bác làm  lạ thế ?

– Tôi đánh dấu chỗ kiếm rơi khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã đánh dấu mà mò, thế nào cũng tìm thấy kiếm.

b) Những tiếng có vần iên, yên hoặc iêng :

Chú dế sau lò sưởi

    Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu thiu thiu ngủ trên ghế bành.

   Bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo vút lên. Cậu bé ngạc nhiên đứng dậy tìm kiếm. Sau lò sưởi, có một chú dế đang biểu diễn với cây vĩ cầm của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé phải buột miệng kêu lên :

– Hay quá ! Ước gì mình trở thành nhạc sĩ nhỉ ?

   Rồi chỉ ít lâu sau, tiếng đàn của Mô-da đã chinh phục được cả thành Viên.

2, Viết các từ :

a) Những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

– Có giá thấp hơn mức bình thường:…………………..

– Người nổi tiếng:………………………….

– Đồ dùng để nằm ngủ, thường làm bằng gỗ, tre, có khung, trên mặt trải chiếu hoặc đệm…………………….

b) Những tiếng có vần iên, yên hoặc iêng, có nghĩa như sau :

– Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác :…………..

– Làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và xát nhiều lần : ………………

– Nâng và chuyển vợt nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại:…………………

Trả lời:

a) Những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

– Có giá thấp hơn mức bình thường: rẻ

– Người nổi tiếng: Danh nhân

– Đồ dùng để nằm ngủ, thường làm bằng gỗ, tre, có khung, trên mặt trải chiếu hoặc đệm: Giường

b) Những tiếng có vần iên, yên hoặc iêng, có nghĩa như sau:

– Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác : điện thoại

– Làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và xát nhiều lần : nghiền

– Nâng và chuyển vật nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại: khiêng

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 trang 50, 51, 52 – Luyện từ và câu

CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÝ NƯỚC NGOÀI

I. Nhận xét

1, Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau :

Tên người Số bộ phận Số tiếng của bộ phận 1 Số tiếng của bộ phận 2 Viết hoa
M: Lép Tôn-xtôi 2 Lép (1) Tôn / xtôi (2) L, T
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích 2 Mô-rít-xơ (3) Mát-téc-lích (3) M, M
Tô-mát Ê-đi-xơn
Hi-ma-lay-a 1 Hi-ma-lay-a (1)   H
Đa-nuýp
Lốt Ăng-giơ-lét 2 Lốt (1) Ăng-giơ-lét L, A
Niu Di-lân
Công-gô

Trả lời:

Tên người Số bộ phận Số tiếng của bộ phận 1 Số tiếng của bộ phận 2 Viết hoa
M: Lép Tôn-xtôi 2 Lép (1) Tôn / xtôi (2) L, T
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích 2 Mô-rít-xơ (3) Mát-téc-lích (3) M, M
Tô-mát Ê-đi-xơn 2 Tô-mát (2) Ê-đi-xơn (3) T, E
Hi-ma-lay-a 1 Hi-ma-lay-a (1)   H
Đa-nuýp 1 Đa-nuýp (1)   D
Lốt Ăng-giơ-lét 2 Lốt (1) Ăng-giơ-lét L, A
Niu Di-lân 2 Niu (1) Di-lân N, D
Công-gô 1 Công-gô (1)   C

2, Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó:

– Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào?………………….

– Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gì ?……………………

Trả lời:

– Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết hoa.

– Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gạch nối.

3, Cho các tên riêng sau :

– Tên người : Thích ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị,…

– Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đồn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt Nam :…………………………….

Trả lời:

Các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên đều có cách viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam.

II – Luyện tập

1, Tìm lại và viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn văn sau :

   Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Pax-tơ có thể tiếp tục đi học, Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Trả lời:

Lu-i Pax-tơ ⟶ Lu-i Pa-xtơ

Quy-dăng-xơ ⟶ Quy-dang-xơ

2, Viết lại những tên riêng cho đúng quy tắc :

  Viết chưa đúng Viết đúng
Tên người anbe anhxtanh …………..
  crítxtian anđécxen ………….
  iuri gagarin ………….
Tên địa lý Xanh Pêtécbua ………….
  tôkiô ………….
  amadon ………….
  niagara ………….

Trả lời:

  Viết chưa đúng Viết đúng
Tên người anbe anhxtanh An-be Anh-xtanh
  crítxtian anđécxen Crit-xti-an An-đec-xen
  iuri gagarin l-u-ri Ga-ga-rin
Tên địa lý Xanh Pêtécbua Xanh Pê-téc-bua
  tôkiô Tô-ki-ô
  amadon A-ma-dôn
  niagara Ni-a-ga-ra

3, Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên 3 nước ứng với tên thủ đô của 3 nước:

Trả lời:

-Nhật Bản : Tô-ki-ô

-Cam-pu-chia : Phnôm-pênh

-Pháp : Pari

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 52 – Tập làm văn

LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

1, Đọc lại các đoạn văn trong truyện Vào nghề. Trả lời câu hỏi :

– Trình tự sắp xếp các đoạn văn : ………………….

– Vai trò của các câu đầu đoạn văn trong việc thể hiện trình tự ấy: ……………………

Trả lời:

– Trình tự sắp xếp các đoạn văn : Các đoạn văn được sắp xếp theo trình tự thời gian (việc xảy ra trước thì kể trước việc xảy ra sau thì kể sau)

– Vai trò của các câu đầu đoạn văn trong việc thể hiện trình tự ấy : Các câu mở đầu trong mỗi đoạn văn thể hiện vai trò tiếp nối về thời gian để nối đoạn văn trước đó.

2, Viết lại vắn tắt một câu chuyện em đã học (qua các bài tập đọc, kể chuyện, tập làm văn), trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian:

Trả lời:

   Kể lại câu chuyện “Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca”.

   An-drây-ca sống với mẹ và ông. Ông em đã già nên rất yếu.

Một buổi chiều nọ ông lên cơn đau nặng. Mẹ bảo An-drây-ca đi mua thuốc, em vội vã đi ngay. Nhưng dọc đường An-drây-ca gặp các bạn chơi bóng. Cậu hăm hở tham gia cùng các bạn.

Một lúc lâu sau, An-drây-ca chợt nhớ lời mẹ. Cậu vội vã đi mua thuốc rồi chạy như bay về nhà.

Về đến nhà, An-drây-ca thấy mẹ mình đang nức nở khóc. Thì ra, ông của An-drây-ca đã mất.

Từ đó trở đi, mặc dù mẹ đã nói rất rõ rằng cậu không hề có lỗi trong cái chết của ông là vì ồng đã chết ngay khi cậu ra khỏi nhà nhưng An-drây-ca luôn tự dằn vặt mình vì buổi chiều mải chơi hôm đó.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 trang 53, 54, 55 – Luyện từ và câu

DẤU NGOẶC KÉP

I. Nhận xét

1, Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Dấu ngoặc kép được dùng trong các trường hợp đó để làm gì ?

   Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói : “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”

a) Lời của………………………….

b) Dấu ngoặc kép dùng để………………………….

Trả lời:

a) Lời của Bác Hồ.

b) Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu chỗ trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Cụ thể ở đây là Bác Hồ.

2, Viết câu trả lời của em vào ô trống :

Những chỗ có dấu ngoặc kép Lời dẫn trong dấu ngoặc kép là câu trọn vẹn hay cụm từ ? Dấu ngoặc kép dùng phối hợp với dấu hai chấm hay dùng độc lập ?
Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận” (1), là “đầy tớ trung thành của nhản dân” (2). Đều là cụm từ. …………….
Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói : “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (3). ………….. Dùng phối hợp với dấu hai chấm.

Trả lời:

Những chỗ có dấu ngoặc kép Lời dẫn trong dấu ngoặc kép là câu trọn vẹn hay cụm từ ? Dấu ngoặc kép dùng phối hợp với dấu hai chấm hay dùng độc lập ?
Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận” (1), là “đầy tớ trung thành của nhản dân” (2). Đều là cụm từ. Dùng độc lập.
Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói : “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (3). Câu văn trọn vẹn. Dùng phối hợp với dấu hai chấm.

Giải thích thêm:

– Dấu ngoặc kép thường được dùng độc lập khi lời dẫn trực tiếp chỉ là một từ hay cụm từ.

Ví dụ : Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận” (1), là “đầy tớ trung thành của nhân dân” (2).

– Dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm lời dẫn trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn.

Ví dụ : Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (3).

3, Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi :

Có bạn tắc kè hoa

Xây “lầu” trên cây đa

Rét, chơi trò đi trốn

Đợi ốm trời mới ra.

– Trong khổ thơ trên, từ lầu được dùng với ý nghĩa gì ?

– Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì ?

Trả lời:

-Từ “lầu” trong câu thơ trên được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Nó muốn nhấn mạnh ý nghĩa trong việc gọi cái tổ nhỏ của tắc kè bằng từ “lầu” mục đích là nhằm đề cao cái tổ đó.

-Dấu ngoặc kép trong trường hợp này dùng để đánh dấu những từ có ý nghĩa đặc biệt

II – Luyện tập

1, Gạch dưới những lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau:

   Có lần, cô gíao ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp : “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?”

   Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút bắt đầu viết: “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa.”

Trả lời:

   Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp : “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?

   Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút bắt đầu viết: “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa.

2, Trả lời câu hỏi :

Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng, sau dấu gạch ngang đầu dòng không ? Vì sao ?

Trả lời:

Không thể đặt những lời nói trong đoạn văn trên xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng được vì đó không phải là những lời thoại trực tiếp.

3, Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong những câu sau :

a) Cả bầy ong cùng nhau xây tổ. Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa.

b) Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào trường thọ thì thản nhiên lấy một quả mà ăn. Vua giận, ra lệnh chém đầu Quỳnh, Quỳnh bèn tâu :

– Tâu bệ họ, thần thấy quả đào gọi là trường thọ mới lấy ăn, tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua. Không ngờ, nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ. Vậy nên, xin đức vua đổi tên quả ấy là đoản thọ và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.

Vua nghe vậy bật cười, tha tội cho Trạng Quỳnh.

Trả lời:

a) Cả bầy ong cùng nhau xây tổ. Con nào còn nấy hết sức tiết kiệm “vôi vữa”.

b) Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào “trường thọ” thì thản nhiên lấy một quả mà ăn. Vua giận, ra lệnh chém đầu Quỳnh. Quỳnh bèn tâu :

– Tâu bệ hạ, thần thấy quả đào gọi là trường thọ mới lấy ăn, tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua. Không ngờ, nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ. Vậy nên, xin đức vua đổi tên quả ấy là “đoản thọ” và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.

Vua nghe vậy bật cười, tha tội cho Trạng Quỳnh.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 55, 56, 57 – Tập làm văn

LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

1, Dựa vào nội dung trích đoạn Ở Vương quốc Tương Lai (bài tập đọc, tuần 7, sách Tiếng Việt 4, tập một, trang 70 – 71 – 72), hãy ghi lại vắn tắt câu chuyện ấy theo trình tự thời gian (chuẩn bị cho bài tập làm văn miệng ở lớp):

-Trong công xưởng xanh: Trước hết, hai bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh………………………

-Trong khu vườn kỳ diệu: Rời khỏi công xưởng xanh, Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu……………………

Trả lời:

-Trong công xưởng xanh:

Trước hết, hai bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh. Hai bạn hỏi một em bé đang làm gì. Em bé trả lời rằng mình đang chế một cỗ máy mà khi ra đời sẽ dùng đôi cánh này để chế ra một vật làm cho con người hạnh phúc. Min-tin tò mò hỏi xem vật ấy có ngon không và nó có ồn ào không. Em bé nói cỗ máy không ồn ào, và sắp chế xong rồi, Tin-tin có muốn xem không ? Tin-tin háo hức trả lời rằng :

– Có chứ ! Nó đâu ?

Vừa lúc đó, em bé thứ hai tới khoe vật mình sáng chế là ba mươi lọ thuốc trường sinh đang nằm trong những chiếc lọ xanh. Cũng chính lúc ấy, em bé thứ ba từ trong đám đông bước ra và nói mình mang đến một thứ ánh sáng lạ thường mà xưa nay chưa có ai biết đến. Em bé thứ tư kéo tay Tin-tin, rủ cậu lại xem cái máy biết bay trên không như một con chim của mình. Còn em bé thứ năm thì khoe chiếc máy biết dò tìm những kho báu trên mặt trăng.

-Trong khu vườn kỳ diệu:

Rời khỏi công xưởng xanh, Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu. Một em bé mang một chùm quả trên đầu gậy đi tới, không ngăn được sự ngưỡng mộ, Tin-tin trầm trồ: ‘‘Chùm lê đẹp quá”. Em bé mỉm cười nhìn Tin-tin và nói đó không phải là lê mà là nho, chính em đã tìm ra cách trồng và chăm bón chúng. Em bé thứ hai tiến tới. Tay bê một sọt quả to như quả dưa. Mi-tin tưởng đó là dưa và hỏi “Dưa đỏ, phải không cậu ?”. Em bé nói không phải là dưa đỏ mà là táo, và thậm chí những trái đó cũng không phải là những trái to nhất nữa. Tin-tin chưa hết ngạc nhiên, thì lúc đó một em bé đẩy một xe đầy những quả đi tới và khoe sản phẩm của mình. Tin-tin nói rằng mình chưa bao giờ thấy những quả dưa to như thế. Em bé nói “Khi ra đời, mình sẽ trồng những quả dưa to như thế !”

2, Giả sử hai nhân vật Tin-tin và Mi-tin trong câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai không cùng nhau lần lượt đi thăm công xưởng xanh và khu vườn kì diệu mà cùng lúc mỗi người tới thăm một nơi. Hãy ghi lại câu chuyện theo hướng đó (trình tự không gian).

-Trong khu vườn kỳ diệu: Mi-tin đến thăm khu vườn kì diệu

-Trong công xưởng xanh: Trong khi Mi-tin đang ở khu vườn kì diệu thì Tin-tin đến thăm công xưởng xanh.

Trả lời:

-Trong khu vườn kỳ diệu: Mi-tin đến thăm khu vườn kì diệu. Thấy một em mang một chùm quả trên đầu gậy, Mi-tin kì khen : “Chùm lê đẹp quá!” Em bé trả lời rằng đó không phải là lê mà là nho. Chính em đã nghĩ ra cách trồng và chăm bón chúng. Em bé thứ hai bê đến một sọt quả, Mi-tin tưởng đó là dưa đỏ, hóa ra là những quả táo, mà vẫn chưa phải là loại to nhất. Em bé thứ ba thì đẩy tới khoe một xe đầy những quả mà Mi-tin tưởng là bí đỏ. Nhưng đó lại là những quả dưa. Em bé nói rằng khi nào em ra đời em sẽ trồng những quả dưa to như thế.

-Trong công xưởng xanh: Trong khi Mi-tin đang ở khu vườn kì diệu thì Tin-tin đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em bé mang một cái máy có đôi cánh. Tin-tin hỏi em đang làm gì. Em bé nói rằng khi nào em ra đời em sẽ dùng đôi cánh này để chế ra một vật làm cho con người hạnh phúc. Em bé còn hỏi Tin-tin có muốn xem cỗ máy không, vì cỗ máy sắp chế xong rồi. Tin-tin hảo hức muốn xem. Vừa lúc ấy một em bé khoe với Tin-tin ba mươi lọ thuốc trường sinh. Em bé thứ ba từ trong đám đông bước ra mang đến một thứ ánh sáng lạ thường. Em bé thứ tư kéo tay Tin-tin khoe một chiếc máy biết bay trên không như chim. Em bé thứ năm khoe với Tin-tin chiếc máy biết dò tìm những kho báu trên mặt trăng.

3, Cách kể chuyện ở bài tập 2 có điểm gì khác so với với bài tập 1 ?

a) Về trình tự sắp xếp sự việc : …………………………………..

b) Về những từ ngữ nối hai đoạn :

Theo cách kể 1

– Từ ngữ mở đầu đoạn 1:…………………………..

– Từ ngữ mở đầu đoạn 2:…………………………..

Theo cách kể 2

– Từ ngữ mở đầu đoạn 1:…………………………..

– Từ ngữ mở đầu đoạn 2:…………………………..

Trả lời:

a,Ở bài tập 2, sự việc được sắp xếp theo trình tự không gian. Trong khi đó ở bài tập 1, sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian.

b,

Theo cách kể 1

– Từ ngữ mở đầu đoạn 1: Trước hết

– Từ ngữ mở đầu đoạn 2: Rời khỏi công xưởng xanh

Theo cách kể 2

– Từ ngữ mở đầu đoạn 1: Mi-tin đến thăm khu vườn kỳ diệu

– Từ ngữ mở đầu đoạn 2: Trong khi Mi-tin đang ở khu vườn kì diệu thì Tin-tin đến thăm công xưởng xanh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*