Hóa 11 Bài 14: Photpho

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 62 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 62 sgk Hóa 11 nâng cao): Tạo sao photpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau về tính chất vật lí? Trong điều kiện nào thì photpho trắng chuyển thành photpho đỏ và ngược lại?

Lời giải:

Photpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau về tính chất vật lí là do photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử, còn photpho đỏ có cấu trúc polime. Khi đun nóng đến 250oC không có không khí photpho trắng chuyển thành photpho đỏ.

Khi làm lạnh hơi photpho đỏ ngưng tụ lại thành photpho trắng.

Giải bài 2 trang 62 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 62 sgk Hóa 11 nâng cao): Dựa vào hình 2.14, hãy mô tả thì nghiệm về khả năng bốc cháy khác nhau của photpho trắng và photpho đỏ, cho biết dạng hình thu hình nào của photpho hoạt động hơn.

Lời giải:

Khả năng bốc cháy của photpho trắng dễ hơn photpho đỏ.

P trắng bốc cháy ở to > 40o trong không khí, P đỏ bốc cháy ở to > 250o C

P trắng hoạt động mạnh hơn P đỏ.

Giải bài 3 trang 62 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 62 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết Phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Lời giải:

Giải bài 4 trang 62 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 62 sgk Hóa 11 nâng cao): Chọn công thức đúng của magie photphua:

A. Mg2P2O7

B. Mg2P3

C. Mg3P2

D. Mg3(PO4)2

Lời giải:

Chọn C. Mg3P2

Giải bài 5 trang 62 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 62 sgk Hóa 11 nâng cao): Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được khi thủy phân 4,54g photpho trihalogenua cần 55ml dung dịch natri hiđroxit 3M. Xác định công thức của photpho trihalogenua đó, biết rằng phản ứng thủy phân tạo ra hai axit, trong đó có axit H3PO4 là axit hai nấc.

Lời giải:

Photpho trihalogenua PX3, khối lượng mol nguyên tử của X là X, đặt số mol PX3 là x mol, nNaOH=3.0,055=0,165 mol

Từ (1) ,(2) và (3) ⇒ 2x + 3x = 0,165 ⇒ x = 0,033

Ta có : 0,033(31 + 3X) = 4,54 ⇒ X = 35,5 (g/mol)

Vậy X là Cl.

Giải bài 6 trang 62 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 62 sgk Hóa 11 nâng cao): Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vủa đủ với dung dịch NaOH 32,0% tạo ra muối Na2HPO4

a) Viết Phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được.

Lời giải:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*