✅ Hóa 11 Bài 22: Silic và hợp chất của silic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 92 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 92 sgk Hóa 11 nâng cao): Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

Lời giải:

Chọn B. số oxi hóa cao nhất của silic là +4

Giải bài 2 trang 92 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 92 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau đây: Silic đioxit → natri silicat → axit silixic → silic đioxit → silic

Lời giải:

Giải bài 3 trang 92 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 92 sgk Hóa 11 nâng cao): Từ silic đioxit và các chất cần thiết khác, hãy viết các phương trình hóa học điều chế axit silixic.

Lời giải:

Từ SiO2 điều chế H2SiO3

Giải bài 4 trang 92 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 92 sgk Hóa 11 nâng cao): Natri florua dùng làm chất bảo quản gỗ được điều chế bằng cách nung hỗn hợp canxi florua, sođa và cát. Viết phương trình hóa học để giải thích cách làm trên.

Lời giải:

Giải bài 5 trang 92 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 92 sgk Hóa 11 nâng cao): Khi đốt cháy hỗn hợp SiH4 và CH4 thu được một sản phẩm rắn cân nặng 6 gam và sản phẩm khí. Cho sản phẩm khí đó đi qua dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 30 gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của hỗn hợp khí.

Lời giải:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*