Hóa 11 Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 100 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 100 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết công thức cấu tạo của:

a) Canxi cacbua

b) Nhôm cacbua

c) Cacbon tetraforua.

Trong các chất trên số oxi hóa của cacbon là bao nhiêu?

Lời giải:

Giải bài 2 trang 100 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 100 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) Tại sao cacbon monoxit cháy được, còn cacbon đioxit không cháy được trong khí quyển oxi?

b) Hãy phân tích biệt khí CO và khí H2 bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của phản ứng để minh họa.

Lời giải:

a) CO cháy được trong O2 vì CO có tính khử và O2 có tính oxi hóa, CO2 không có tính khử nên không cháy được trong O2:

b) Cách 1. Đốt cháy khí rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư. Mẫu tạo tủa là CO2⇒CO. Mẫu còn lại là H2

CO + O2 → CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Cách 2. Cho hai mẫu thử tác dụng với PdCl2, mẫu tạo kết tủa đen là CO mẫu còn lại là H2

PdCl2+CO+H2O → Pd↓ (đen) + CO2↑↑ + 2HCl

Giải bài 3 trang 100 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 100 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) Làm thế nào để phân biệt khí CO2 và khi O2.

– Bằng Phương pháp vật lí

– Bằng Phương pháp hóa học?

b) Làm thế nào để phân biệt muối natri cacbonat và muối sunfit?

Lời giải:

a) Phương pháp vật lí: nén ở áp suất cao CO2 dễ hóa lỏng hơn O2

Phương pháp hóa học. đùng dung dịch nước vôi trong dư nhận biết được CO2 vì tạo ra kết tủa trắng. Mẫu còn lại là O2.

CO2+Ca(OH)2→CaCO3↓+H2O

b) Hòa tan hai muối vào dung dịch HCl dư, dẫn khí tạo thành vào dung dịch nước brom. Khí làm mất màu dung dịch nước brom là SO2⇒Na2SO4. Mẫu còn lại là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl→2NaCl + CO2↑ + H2O

Na2SO4 + 2HCl→2NaCl + SO2↑ + H2O

SO2 + Br2 + 2H2O→2HBr + H2SO4

Giải bài 4 trang 100 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 100 sgk Hóa 11 nâng cao): Khi nung hỗn hợp gồm cát trắng và than cốc trong lò điện đến 3500o C, thì thu được một hợp chất chứa khoảng 70% Si và khoảng 30%C. Viết Phương trình hóa học của phản ứng đó biết rằng một trong các sản phẩm của phản ứng là cacbon monoxit.

Lời giải:

Giải bài 5 trang 100 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 5 (trang 100 sgk Hóa 11 nâng cao): Cho khí CO2 tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Màu của dung dịch chuyển thành

A. xanh

B. tím

C. đỏ

D. không màu

Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian màu chuyển thành

A. xanh

B. tím

C. đỏ

D. không màu

Lời giải:

Chọn C. vì CO2 + H2O ⇔ H2CO3    (1)

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3

Chọn B. vì đun nóng CO2 bay đi, môi trường trở lại trung tính.

Giải bài 6 trang 100 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 6 (trang 100 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết các Phương trình hóa học của phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau:

CO2→CaCO3→Ca(HCO3)2→CO2→C→CO→CO2

Lời giải:

Giải bài 7 trang 100 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 7 (trang 100 sgk Hóa 11 nâng cao): Xác định thể tích khí hiđro (đktc) thoát ra khi cho lượng dư dung dịch natri hiđroxit tác dụng với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy 6 gam magie với 4,5 gam silic đioxit. Giả sử phản ứng tiến hành với hiệu suất 100%.

Lời giải:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*