✅ Hóa 11 Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 118 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 118 sgk Hóa 11 nâng cao): Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O. Vitamin C có công thức phân tử là C6H8O6.

a) Viết công thức đơn giản nhất của mỗi chất,

b) Tính tỉ lệ % vế khối lượng và tỉ lệ % số nguyên tử các nguyên tố ở vitamin A và vitamin C.

Lời giải:

a) Công thức đơn giản nhất của vitamin A: C20H30O; vitamin C là C3H4O3

b) Tỉ lệ phần trăm khối lượng C, H, O trong vitamin A.

Tỉ lệ phân trăm số nguyên tử các nguyên tố C, H, O trong vitamin A.

Các em học sinh làm tương tự với vitamin C (C6H8O6)

Giải bài 2 trang 118 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 2 (trang 118 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:

a) 70,94% C; 6,4% H; 6,9%N, còn lại là oxi

b) 65,92% C; 7,75% H; còn lại là oxi.

Lời giải:

Giải bài 3 trang 118 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 3 (trang 118 sgk Hóa 11 nâng cao): Phân tích một hợp chất X người ta thu được số liệu sau: 76,31%C; 10,18%H; 13,52%N. Công thức đơn giản nhất của X là:

A. C6H10N

B. C19H30N3

C. C12H22N2

D. C13H21N2

Lời giải:

Chọn D.

Giải bài 4 trang 118 SGK Hóa 11 nâng cao

Bài 4 (trang 118 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau:

a) Đốt cháy hoàn toàn 10mg hợp chất hữu cơ X sinh ra 33,85 mg CO2 và 6,95 mg H2O. Tỉ khối hơi của chất đó đối với không khí là 2,69.

b) Đốt cháy hoàn toàn 28,2 mg hợp chất hữu cơ Z và cho sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua các bình đựng CaCl2, khan và KOH dư thấy bình CaCl2 tăng thêm 19,4 mg còn bình dựng KOH tăng thêm 80 mg. Mặt khác khi đốt cháy 18,6 mg chất đó sinh ra 2,24 ml nitơ (đktc). Biết rằng phân tử chất đó chỉ chứa một nguyên tử nitơ.

Lời giải:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*