Hóa lớp 10 Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 90 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 90 sgk Hóa 10 nâng cao): Số oxi hóa của nitơ trong NH4+, NO2+ và HNO3 lần lượt là:

A. +5,-3,+3.

B. -3, +3, +5.

C.+3, -3,+5.

D. +3, +5, -3.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn B.

– Trong NH4+ : x + 4 = +1 => x = -3

– Trong NO2 : x – 4 = -l => x = +3

– Trong HNO3: x + 3(-2) + 1 = 0 => x = +5.

Giải bài 2 trang 90 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 2 (trang 90 sgk Hóa 10 nâng cao): Số oxi hóa của kim loại Mn, Fe trong FeCl3, S trong SO3, O trong PO43- lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5.

B. 0, +3, +5, +6.

C. +3, +5, 0, +6.

D. +5, +6,+3,0.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn A.

– Số oxi hóa của Mn (đơn chất bằng 0)

– Số oxi hóa của Fe trong FeCl, bằng +3

– Số oxi hóa của S trong SO3: x + 3(-2) = 0 => x = +6.

– Số oxi hóa của P trong PO43- : x + 4(-2) = -3 => x = +5.

Giải bài 3 trang 90 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 3 (trang 90 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: BaO, Al2O3, NaCl, KF, CaCl2.

Lời giải:

Điện hóa trị của các nguyên tố là:

Ba = 2+; Al = 3+; Na = 1+; Cl = 1-; K = 1+; F = 1-; Ca = 2+.; O = 2-.

Giải bài 4 trang 90 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 4 (trang 90 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: H2O, CH4, HCl, NH3

Lời giải:

Cộng hóa trị của các nguyên tố đó là:

H2O: H có cộng hóa trị 1 và O có cộng hóa trị 2.

CH4: C có cộng hóa trị 4 và H có cộng hóa trị 1.

HCl: H có cộng hóa trị 1 và Cl có cộng hóa trị 1.

NH3: N có cộng hóa trị 3 và H có cộng hóa trị 1.

Giải bài 5 trang 90 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 5 (trang 90 sgk Hóa 10 nâng cao): Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

Lời giải:

Số oxi hóa của các nguyên tố là:

CO2: C có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là -2.

H2O: H có số oxi hóa là +1 và O có số oxi hóa là -2.

SO3 : S có số oxi hóa là +6 và O có số oxi hóa là -2.

NH3: N có số oxi hóa là -3 và H có số oxi hóa là +1.

NO2: N có số oxi hóà là +4 và O có số oxi hóa là – 2.

Na+: Na+ có số oxi hóa là +1.

Cu2+: Cu2+ có số oxi hóa là +2.

Fe2+: Fe2+ có số oxi hóa là +2.

Fe3+: Fe3+ có sốoxi hóa là+3.

Al3+: Al3+ có số oxi hóa là +3.

Giải bài 6 trang 90 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 6 (trang 90 sgk Hóa 10 nâng cao): Xác định số oxi hóa của lưu huỳnh, clo, mangan và nitơ trong các chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4, SO2, SO3.

b) HCl, HClO, NaClO3, HClO4.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

d) MnO4, SO32-, NH4+, ClO4.

Lời giải:

Số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion là:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*