✅ Hóa lớp 10 Bài 30: Clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 125 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 125 sgk Hóa 10 nâng cao): Tìm câu đúng trong các câu sau đây:

A. Clo là chất khí không tan trong nước.

B. Clo có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.

C. Clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom và iot.

D. Clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất.

Lời giải:

Chọn C.

A. sai: Clo là chất khi tan vừa phải trong nước

B. sai: Chỉ có F luôn có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất, các halogen khác ngoài số oxi hóa -1 còn có các số oxi hóa khác +1, +3, +5, +7.

D. sai: Do hoạt động hóa học mạnh nên clo chỉ tồn tại trong tự nhiên dưới dạng hợp chất.

Giải bài 2 trang 125 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 2 (trang 125 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng clo là một chất oxi hóa rất mạnh. Vì sao clo có tính chất đó?

Lời giải:

+ Phản ứng minh họa tính oxi hóa mạnh của clo là:

+ Clo có tính oxi hóa mạnh là do nó có ái lực với electron lđn, nguyên tử clo rất dễ thu 1 electron để trở thành ion Cl, có cấu hình electron bền vững của khí hiếm argon (Ar).

Giải bài 3 trang 125 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 3 (trang 125 sgk Hóa 10 nâng cao): Cho 69,6 gam mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi

Lời giải:

Ta có:

Phản ứng:

=> nCl2= nMnO2 = 0,8 (mol)

Nồng độ mol/l của từng chất trong dung dịch sau phản ứng:

Giải bài 4 trang 125 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 4 (trang 125 sgk Hóa 10 nâng cao): Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây và nêu rõ vai trò của clo trong mỗi phản ứng:

a) FeCl2 + Cl2 -> FeCl3

b) Cl2 + SO2 + H2O -> HCl + H2SO4

c) KOH + Cl2 -> KCl + KClO3 + H2O

d) Ca(OH)2+ Cl2 -> Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O.

Lời giải:

(Cl2 là chất oxi hóa)

( Cl2 là chất oxi hóa)

(Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử)

(Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*