Hóa lớp 10 Bài 34: Flo

5/5 - (1 bình chọn)

Giải bài 1 trang 139 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 139 sgk Hóa 10 nâng cao): Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình bằng thủy tinh?

A. HCl;

B. H2SO4;

C. HF;

D. HNO3

Lời giải:

Chọn C.

Do tính chất đặc biệt của HF là tác dụng với SiO2 có trong thành phần của thủy tinh:

4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O

Giải bài 2 trang 139 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 2 (trang 139 sgk Hóa 10 nâng cao): Vì sao không thể điều chế flo từ florua bằng phản ứng của florua với chất oxi hóa mà phải dùng phương pháp điện phân?

Lời giải:

Người ta không thể điều chế flo từ florua bằng phản ứng của florua với chất oxi hóa mà phải dùng phương pháp điện phân vì flo là chất oxi hóa mạnh nhất nên phương pháp duy nhất để điều chế flo là dùng dòng điện để oxi hóa ion F- trong florua nóng chảy (phương pháp điện phân).

Trong công nghiệp, người ta điện phân hỗn hợp KF + 2HF ở nhiệt độ 70oC.

Giải bài 3 trang 139 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 3 (trang 139 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy kể ra hai phản ứng hóa học có thể minh họa cho nhận định: Flo là một phi kim mạnh hơn clo.

Lời giải:

Phản ứng minh họa flo mạnh hơn clo:

H2(k) + F2(k) → 2HF(k) (phản ứng nổ ngay ở nhiệt độ rất thấp -252oC).

H2(k) + Cl2(k) → 2HCl(k) (chiếu sáng).

3F2 + 2Au → 2AuF3 (Ở điều kiện thường).

Cl2 + Au → không phản ứng ở điều kiện thường.

Giải bài 4 trang 139 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 4 (trang 139 sgk Hóa 10 nâng cao): Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua?

Lời giải:

Tính chất khác nhau giữa axit flohidric và axít clohiđric:

– Axit clohiđric là axit mạnh, không phản ứng với SiO2.

– Axit flohiđric là axit yếu, có phản ứng với SiO2: 4HF + SiO2 -> SiF4 + 2H2O

Tính chất khác nhau giữa muối florua và muối clorua: AgCl không tan trong nước, AgF dễ tan trong nước.

Giải bài 5 trang 139 SGK Hóa 10 nâng cao

Bài 5 (trang 139 sgk Hóa 10 nâng cao): Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa thu được

Lời giải:

Ta có: nNaF = 0,1.0,05 = 0,005 (mol); nNaCl = 0,1.0,1 = 0,01 (mol) .

Chỉ có NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3 còn NaF không tác dụng do không tạo ra kết tủa.

Khối lượng kết tủa thu được: mAgCl = 0,01.143,5 = 1,435 (gam).

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*