KIÊN TRÌ

✅ Ralph Waldo Emerson

🌅 Người ta thành anh hùng không phải vì can đảm hơn kẻ khác, mà vì họ can đảm thêm được mười phút.

KIÊN TRÌ
Đánh giá bài viết !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*