Không có ảnh

KIÊN TRÌ

11 Tháng Tám, 2019 giasutamtaiduc 0

✅ Ralph Waldo Emerson 🌅 Người ta thành anh hùng không phải vì can đảm hơn kẻ khác, mà vì họ can đảm thêm được […]

HẠNH PHÚC

5 Tháng Tám, 2019 giasutamtaiduc 0

🌀 Khi bổn phận trở thành niềm đam mê, nó sẽ mang đến hạnh phúc. George Gritter ✅ NAPOLEON HILL 🌵 Con người đang bắt […]