Kinh tế học vi mô là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Kinh tế học vi mô là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về hành vi của các cá nhân và doanh nghiệp, cũng như các tương tác giữa các quyết định này trên thị trường. Kinh tế học vi mô giải quyết các đơn vị cụ thể của nền kinh tế và xem xét một cách chi tiết cách thức vận hành của các đơn vị kinh tế hay các phân đoạn của nền kinh tế.

Mục tiêu của kinh tế học vi mô

Mục tiêu của kinh tế học vi mô nhằm giải thích giá và lượng của một hàng hóa cụ thể. Kinh tế học vi mô còn nghiên cứu các quy định, thuế của chính phủ tác động đến giá và lượng hàng hóa và dịch vụ cụ thể.

Các chủ đề chính của kinh tế học vi mô

Kinh tế học vi mô có thể được chia thành nhiều chủ đề chính, bao gồm:

  • Hành vi người tiêu dùng: Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách thức người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng bao gồm thu nhập, sở thích, giá cả, và các yếu tố khác.
  • Hành vi doanh nghiệp: Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách thức doanh nghiệp đưa ra quyết định sản xuất và kinh doanh. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm giá cả, chi phí, cạnh tranh, và các yếu tố khác.
  • Thị trường: Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách thức thị trường vận hành. Thị trường là nơi mà người mua và người bán tương tác để xác định giá cả và lượng của một hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Thay đổi giá cả: Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách thức thay đổi giá cả ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận và thiệt hại: Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách thức doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận và chịu thiệt hại.

Ứng dụng của kinh tế học vi mô

Kinh tế học vi mô có nhiều ứng dụng trong thực tế, bao gồm:

  • Chính sách kinh tế: Chính phủ sử dụng kinh tế học vi mô để phát triển và thực thi các chính sách kinh tế, chẳng hạn như chính sách thuế, chính sách thương mại, và chính sách tiền tệ.
  • Kinh doanh: Doanh nghiệp sử dụng kinh tế học vi mô để đưa ra các quyết định kinh doanh, chẳng hạn như quyết định sản xuất, quyết định giá cả, và quyết định tiếp thị.
  • Sở hữu cá nhân: Cá nhân sử dụng kinh tế học vi mô để đưa ra các quyết định cá nhân, chẳng hạn như quyết định tiêu dùng, quyết định đầu tư, và quyết định tiết kiệm.

Kết luận

Kinh tế học vi mô là một phân ngành quan trọng của kinh tế học. Kinh tế học vi mô giúp chúng ta hiểu cách thức nền kinh tế vận hành và cách thức các quyết định của người tiêu dùng và doanh nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Xem thêm

Gia sư môn Kinh tế vi mô

Gia sư môn Kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vi mô là gì?

Kinh tế học vĩ mô là gì?

Cán cân thanh toán vĩ mô