Luyện tập chung trang 178

Đánh giá bài viết post

Giải Toán lớp 4 trang 178 Luyện tập chung sgk

Bài 1 (trang 178 SGK Toán 4): Viết các số:

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy.

b) Mười sau triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sau mươi tư.

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín.

Lời giải:

a) 365 846

b) 16 530 464

c) 105 072 009.

Bài 2 (trang 178 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 2 yến = … kg;        2 yến 6kg = … kg;        40kg = … yến.

b) 5 tạ = … kg;        5 tạ 75 kg = … kg;        800kg = … tạ;

5 tạ = … yến;        9 tạ 9 kg = … kg;        Viết số thích hợp vào chỗ chấm 2 yến = ... kg, 2 yến 6kg = ... kg, 40kg = ... yến | Để học tốt Toán 4tạ = … kg.

c) 1 tấn = … kg;        4 tấn = … kg;        2 tấn 800 kg = … kg;

1 tấn = … tạ;        7000 kg = … tấn;        12 000 kg = … tấn;

3 tấn 90 kg = … kg;        3/4 tấn = … kg         6000 kg = … tạ

Lời giải:

a) 2 yến = 20 kg;        2 yến 6kg = 26 kg;        40kg = 4 yến.

b) 5 tạ = 500 kg;        5 tạ 75 kg = 575 kg;        800kg = 8 tạ;

5 tạ = 50 yến;        9 tạ 9 kg = 909 kg;        Viết số thích hợp vào chỗ chấm 2 yến = ... kg, 2 yến 6kg = ... kg, 40kg = ... yến | Để học tốt Toán 4tạ = 40 kg.

c) 1 tấn = 1000 kg;        4 tấn = 4000 kg;        2 tấn 800 kg = 28000 kg;

1 tấn = 10 tạ;        7000 kg = 7 tấn;        12 000 kg = 12 tấn;

3 tấn 90 kg = 3090 kg;         3/4 tấn = 750 kg        6000 kg = 60 tạ

Bài 3 (trang 178 SGK Toán 4): Tính :

Bài 4 (trang 178 SGK Toán 4): Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng 3/4 số học sinh gái. Hỏi học sinh đó có bao nhiêu học sinh gái ?

Lời giải:

Tổng số phần bằng nhau là :

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh gái của lớp học đó là:

35 : 7 × 4 = 20 (học sinh)

Đáp số : 20 học sinh gái.

Bài 5 (trang 178 SGK Toán 4): a) Hình vuông và hình chữ nhật có những đặc điểm gì ?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm ?

Lời giải:

a) Hình vuông và hình chữ nhật có chung những đặc điểm sau :

• Có 4 góc vuông.

• Có từng cặp cạnh đối diện song song bằng nhau.

• Có các cạnh liên tiếp vuông góc với nhau.

Nói thêm: Từ nhận xét trên có thể thấy hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt ( có chiều dài bằng chiều rộng).

b) Hình chữ nhật và hình bình hành có chung những đặc điểm sau : Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Nói thêm: Từ nhận xét có thể thấy hình chữ nhật có các đặc điểm của hình bình hành, nên có thể hình chữ nhật là hình bình hành đặc biệt.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*