Ngữ âm của tiếng Khmer

5/5 - (1 bình chọn)

Tiếng Khmer là ngôn ngữ chính thức của Campuchia, được sử dụng bởi khoảng 16 triệu người trên toàn thế giới. Tiếng Khmer là một ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Môn-Khmer, có quan hệ gần gũi với tiếng Việt.

Phụ âm

Tiếng Khmer có 33 phụ âm, được chia thành 17 phụ âm đơn, 12 phụ âm kép, và 4 phụ âm tam hợp. Phụ âm tiếng Khmer có thể được phân loại theo cách phát âm như sau:

 • Phụ âm tắc (phụ âm nổ): /p/, /b/, /t/, /d/, /c/, /ɟ/, /k/, /ʔ/
 • Phụ âm tắc xát (phụ âm nảy): /tʰ/, /dʰ/, /cʰ/, /ɟʰ/, /kʰ/
 • Phụ âm hữu thanh (phụ âm rung): /r/
 • Phụ âm vô thanh (phụ âm không rung): /l/
 • Phụ âm tắc mũi (phụ âm mũi): /m/, /n/, /ŋ/
 • Phụ âm xát mũi (phụ âm nảy mũi): /ɲ/
 • Phụ âm bán nguyên âm (phụ âm nửa nguyên âm): /w/, /y/

Nguyên âm

Tiếng Khmer có 23 nguyên âm, được chia thành 11 nguyên âm đơn, 10 nguyên âm kép, và 2 nguyên âm tam hợp. Nguyên âm tiếng Khmer có thể được phân loại theo cách phát âm như sau:

 • Nguyên âm cao (/i/, /u/, /ɨ/, /ɯ/)
 • Nguyên âm trung (/e/, /o/, /ə/)
 • Nguyên âm thấp (/a/)
 • Nguyên âm ngắn (/i/, /u/, /e/, /o/, /a/)
 • Nguyên âm dài (/ii/, /uu/, /ee/, /oo/, /aa/)
 • Nguyên âm bán nguyên âm (/w/, /y/)

Âm tiết

Tiếng Khmer là ngôn ngữ đơn tiết, nghĩa là mỗi từ chỉ có một âm tiết. Âm tiết tiếng Khmer có thể được chia thành hai phần: âm đầu và âm chính.

 • Âm đầu có thể là phụ âm đơn, phụ âm kép, hoặc phụ âm tam hợp.
 • Âm chính có thể là nguyên âm đơn, nguyên âm kép, hoặc nguyên âm tam hợp.

Thí dụ

 • Âm tiết đơn
  • /kʰam/ (cá)
  • /piː/ (bánh)
  • /saːm/ (ba)
 • Âm tiết kép
  • /kaːm/ (cái)
  • /piːt/ (bánh mì)
  • /saːmt/ (ba người)
 • Âm tiết tam hợp
  • /kaːmtʰ/ (cái gì)
  • /piːtʰ/ (bánh mì gì)
  • /saːmtʰ/ (ba người gì)

Luyện tập

Để luyện tập phát âm tiếng Khmer, bạn có thể tham khảo các tài liệu sau:

 • Sách giáo khoa tiếng Khmer
 • Các bài giảng trên YouTube
 • Các ứng dụng học tiếng Khmer

Bạn cũng có thể tham gia các lớp học tiếng Khmer tại các trung tâm gia sư hoặc trường học.

Kết luận

Ngữ âm của tiếng Khmer có nhiều điểm tương đồng với tiếng Việt. Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác biệt mà bạn cần lưu ý khi học tiếng Khmer.

Xem thêm

Gia sư tiếng Khmer

Tiếng Khmer trong du lịch

Ngữ âm của tiếng Khmer

Các ứng dụng học tiếng Khmer