Nguyên lý kinh tế vi mô là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu về cách thức mà con người sử dụng nguồn lực khan hiếm để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ, phân phối chúng cho các cá nhân và tổ chức trong xã hội, và tiêu dùng chúng. Kinh tế học vi mô là một phân ngành của kinh tế học, tập trung nghiên cứu hành vi của các cá nhân và doanh nghiệp trong thị trường.

Các chủ thể kinh tế vi mô

Trong kinh tế vi mô, có hai chủ thể kinh tế chính là người tiêu dùng và doanh nghiệp.

 • Người tiêu dùng là những người sử dụng hàng hóa và dịch vụ. Người tiêu dùng có các nhu cầu và sở thích khác nhau, và họ sử dụng thu nhập của mình để mua hàng hóa và dịch vụ sao cho thỏa mãn được nhu cầu và sở thích của mình nhất.
 • Doanh nghiệp là những tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định về sản xuất, giá cả, marketing,…

Các thị trường

Thị trường là nơi mà người mua và người bán gặp nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Trong kinh tế vi mô, có nhiều loại thị trường khác nhau, bao gồm:

 • Thị trường hàng hóa là thị trường mà người mua và người bán trao đổi hàng hóa vật chất. Ví dụ: thị trường xe hơi, thị trường quần áo,…
 • Thị trường dịch vụ là thị trường mà người mua và người bán trao đổi dịch vụ. Ví dụ: thị trường giáo dục, thị trường y tế,…
 • Thị trường lao động là thị trường mà người mua (doanh nghiệp) và người bán (lao động) trao đổi lao động.
 • Thị trường tài chính là thị trường mà người mua và người bán trao đổi các tài sản tài chính. Ví dụ: thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu,…

Các nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô nghiên cứu các nguyên lý cơ bản chi phối hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong thị trường. Một số nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô bao gồm:

 • Sự khan hiếm là một thực tế cơ bản của nền kinh tế. Nguồn lực khan hiếm có nghĩa là có nhiều nhu cầu hơn nguồn cung.
 • Lựa chọn là một thực tế cơ bản khác của nền kinh tế. Khi nguồn lực khan hiếm, người tiêu dùng và doanh nghiệp phải lựa chọn giữa các lựa chọn thay thế.
 • Tính hữu hạn của thu nhập là một hạn chế đối với người tiêu dùng. Thu nhập của người tiêu dùng là hữu hạn, vì vậy họ phải lựa chọn cách sử dụng thu nhập đó để thỏa mãn các nhu cầu của mình.
 • Lợi nhuận là mục tiêu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định về sản xuất, giá cả, marketing,…

Tầm quan trọng của kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô có tầm quan trọng to lớn đối với đời sống kinh tế – xã hội. Kinh tế vi mô giúp chúng ta hiểu được cách thức hoạt động của thị trường, cách thức mà người tiêu dùng và doanh nghiệp đưa ra quyết định, và cách thức mà các chính sách kinh tế tác động đến nền kinh tế.

Kinh tế vi mô có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • Kinh doanh. Kinh tế vi mô giúp các doanh nghiệp hiểu được hành vi của người tiêu dùng, xác định thị trường mục tiêu, và đưa ra các quyết định về giá cả, sản lượng,…
 • Chính sách kinh tế. Kinh tế vi mô giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu được tác động của các chính sách kinh tế đến nền kinh tế, và đưa ra các chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp,…
 • Cuộc sống hàng ngày. Kinh tế vi mô giúp chúng ta hiểu được cách thức hoạt động của thị trường, và đưa ra các quyết định hợp lý trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như quyết định mua sắm, đầu tư,…

Kết luận

Kinh tế vi mô là một môn học quan trọng, giúp chúng ta hiểu được cách thức hoạt động của nền kinh tế.

Xem thêm

Gia sư môn Kinh tế vi mô

Gia sư môn Kinh tế vĩ mô

Các vấn đề kinh tế vĩ mô trong thực tiễn

Nguyên lý kinh tế vi mô là gì?

Nguyên lý kinh tế vĩ mô là gì?